Vladimir Sapožnin salmonellatragöödiast: me elame selle üle (0)
Article title
Vladimir Sapožnin DAVA Foodsi Kulli kanalate ees.
Viimased kolm aastat Eesti suurimat munatööstust DAVA Foods Estoniat juhtiv Vladimir Sapožnin on oma elu tõsiseima katsumuse ees. 19. märtsil ettevõtte kanalast leitud salmonellabakteri tõttu on tulnud hukata 55 000 lindu.
Harju Elu uuris reedel,5. aprillil kui tõsine probleem ikkagi on.

Andres Tohver: Kui palju kanalaid DAVA Foodsil Eestis kokku on?

Vladimir Sapožnin: Meil on kuus kanalat Loo ja Aruküla vahel Kulli küla lähedal. Nendest üks oli tühi, sest me rakendame rotatsioonipõhimõtet. Ülejäänud viies elas kokku 275 000 kana.

Kuidas salmonellatragöödia seal alguse sai?

Enesekontrolli käigus avastati salmonella ühes meie kanalatest. Proov oli võetud 19. märtsil.

Milline laboratoorium 19. märtsil selle proovi võttis?

Meie ise võtsime ja viisime veterinaar- ja toiduameti laboratooriumisse Tallinnas. Seal tehti kindlaks, et on salmonella kui üldine diagnoos. Salmonellat on üle 2600 tüve.

Siis saadeti proov edasi veterinaar- ja toiduameti Tartu laboratooriumisse, mis selgitas välja salmonella tüve. Salmonella tüvedest viis on sellised, mis võivad inimesele probleeme tekitada.

Meie farmist avastati Salmonella Infantis tüvi. Lõplik kinnitus, et tegemist on salmonellaga, saabus 27. märtsil.

Kuidas DAVA Foodsi juhtkond sellele reageeris?

Kui me saime teada, et on salmonella kahtlus, siis juba enne, kui me saime teada salmonella tüve, me isoleerisime nakatunud kanala. Niikuinii meie kanalad on isoleeritud, aga me võtsime veel täiendavad meetmed tarvitusele.

Isoleerisime kanalad, isoleerisime munad, mis seal on toodetud, et ei toimuks ristsaastamist. Õnneliku juhtuse läbi ei olnud sellest farmist läinud mune kaubandusse alates 19. märtsist. Me kogusime neid oma grupi jaoks masside valmistamiseks Rootsi tehases.

Et need munad oleks saadetud hoopis Rootsi?

Nad lähevadki osaliselt, sest salmonellabakter hukkub, kui muna kuumutatakse üle 76 kraadi. Nendest võib teha munatooteid, see on täiesti lubatud Euroopa Liidus.

Mida nakatunud kanala lindudega tehti?

Nakatunud kanalas elanud 55 000 lindu utiliseeriti. Neljas nakatumata kanalas elavad linnud edasi.

Mis kuupäeval lindude hukkamine toimus?

Kanad viidi 31. märtsil kastides suurte veoautodega Poolasse tapamajja. Baltikumis ei ole sellist tapamaja, mis munakanaga tegeleks.

Mis Poolas hukatud kanadest edasi sai?

Ma arvan, et nad lähevad kuumtöötlemisse. Neist tehakse võib-olla koeratoitu, aga see on spekulatsioon. Kuna nad neid kasutavad, järelikult neil on nendega midagi teha ka.

Mis sellest hoonest edasi saab, kus need nakatunud kanad elasid?

See hoone tuleb kõigepealt mehhaaniliselt puhtaks teha mustusest ja sõnnikujääkidest. Siis tuleb ta ära pesta, desinfitseerida vastavate kemikaalidega ja uuesti analüüsid võtta, et kas on korras või ei ole.

Kaua need protsessid kokku aega võtavad?

Ikka mitu kuud.

Millal see hoone võiks olla jälle tootmiseks kõlbulik?

Peale suve. Suvel on munatarbimine väiksem ka, inimesed söövad muid asju, kergemat toitu.

Palju igapäevaselt sellest kanalast, mis nüüd likvideerimisele läks, mune tuli?

Oleneb kana elu tsüklist. Alguses noor kana muneb vähem ja vana kana muneb ka vähem, aga kui on ikka hea tootmine, siis saab kanalast 50 000 – 52 000 muna päevas.

Tipphetkel on kana munemisprotsent 95. See tähendab, et kui kanalas on 55 000 kana, siis 95 protsenti nendest muneb iga päev.

Mis hinnaga DAVA Foods oma mune müüb?

Me müüme mune kilo kaupa. Tööstusesse müüdud muna kilohind ulatub olenevalt aastaajast 60 sendist 1,2 euroni. Jaekaubandusse müüakse munakilo 1,5-1,6 euroga.

Kas DAVA Foods on kokku arvutanud, kui suur see majanduslik kahju on, mis salmonella tõttu saadi?

Meil on praegu protsessid pooleli. Alles mitme kuu pärast oleme teadlikud, kui palju see täpselt maksma läks.

Kas ettevõte suudab selle õnnetuse üle elada?

Peab elama, muud väljapääsu ei ole.

Kas kanala oli kindlustatud ka?

Kanala ise ei ole, aga meil on erinevaid kindlustusliike nagu äri katkemine jne. Sellega me tegeleme, aga kindlustus ei kata kõiki kulusid.

Kui palju inimesi nendes kuues kanalas kokku töötab?

Meil on firmas kokku koos minuga 40 inimest. Meil on ka muna keedu, koorimise ja veel pakkimise liin.

Kas on ka koondamiste oht?

Ei ole.

Et siis kõik töötajad säilitavad oma töökoha?

Absoluutselt.

Arvamus

Olev Kalda,
veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja:

Salmonellabakter põhjustab inimesel toidumürgitust, mida iseloomustab kõhulahtisus ja palavik. Inimene nakatub haigusetekitajaga saastunud loomse saaduse tarbimise korral. Lindudel ja loomadel on inimese terviseohutuse seisukohalt kõige olulisemad salmonellabakterid Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow.

Salmonelloosi tekitajad on keskkonnas laialt levinud. Haigust esineb sagedamini vabapidamisel peetavatel loomadel-lindudel, kus keskkonna saastatuse mõju on suurem. Loomad-linnud võivad nakatuda haigusetekitajaga saastunud sööda ja joogivee kaudu ning kokkupuutel haigete (mets) lindude-loomade roojaga. Kuna tegemist on keskkonnas laialt levinud bakteriga, siis on hetkel keeruline spekuleerida, kuidas salmonella bakter farmi jõudis.

DAVA Foodsi Kulli nakatunud kanala linnud on tapetud. Enne desinfitseerimist lindla ruum ja seadmed puhastatakse ning pestakse. Desinfitseerimiseks kasutatakse kuumutusmeetodit – formaldehüüdi auru ja 60-kraadist kuumust 24 tunni jooksul lindlas. Pärast seda lindla õhutatakse. Seejärel võetakse pindadelt hügieeniproovid puhtuse- ja desinfektsioonitoimingute tõhususe kontrollimiseks.

Veterinaar – ja toiduamet lõpetab kitsendused, kui pindadelt võetud hügieeniproovide tulemused on negatiivsed. Pärast profülaktilist vaheaega ja vähemalt kolm päeva enne uute lindude toomist tehakse aerosooldesinfitseerimine.

ALLKIRI: Vladimir Sapožnin.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.