Viimaste toetusteemaliste uudiste lugemiseks kliki siia!

Oleme sellele lehele koondanud kõik suuremad finantstoetuste meetmed, mis on suunatud Eesti inimestele ja ettevõtetele. Lisaks jagame iganädalaselt omapoolseid soovitusi, mis võiksid pakkuda huvi kas oma populaarsuse, laialdase rakendatavuse või hoopis erakorralisuse poolest.

Külastage seda lehte regulaarselt, et olla kursis kõigi uute toetusmeetmetega! Tasub silm peal hoida!


TOP 5
Eluasemelaenu käendus https://kredex.ee/et/teenused/energiatohususe-suurendamiseks/eluasemelaenu-kaendus
Ettevõtte starditoetus https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/starditoetus
Koolikava toetus https://www.pria.ee/toetused/koolikava-toetus
Piimatoodete sekkumiskokkuost https://www.pria.ee/toetused/piimatoodete-sekkumiskokkuost
Tootearenduse toetus https://www.eas.ee/teenus/sf-tootearenduse-toetus/
Eraisikule
Archimedes https://archimedes.ee/tegevus/taotlemise-tahtajad/
KredEx https://kredex.ee/et/teenused/energiatohususe-suurendamiseks
Tallinna linnavalitsus https://www.tallinn.ee/est/toetused
Töötukassa https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised
Ettevõttele
EAS https://www.eas.ee/teenused
Eesti Teadusagentuur https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/avatud-konkursid/
Elering https://elering.ee/taastuvenergia-toetus
Euroopa majanduspiirkonna ja Norra teotused https://eeagrants.fin.ee/
European Investent Fund https://www.eif.org/
Haridusministeerium https://www.hm.ee/et/tegevused/teadus/teadusraha
Keskkonnaministeerium https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/valisfinantseerimine/euroopa-majanduspiirkonna-toetused-2014-2021
Kultuuriministeerium https://www.kul.ee/et/tegevused/toetused
Loov Eesti https://www.looveesti.ee/leia-rahastus/kaimasolevad-taotlusvoorud/
Majandusministeerium https://mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/majanduse-arendamine/ettevotlus-ja-innovatsioon#ettevtja-arenguprogramm0
Muinsuskaitseamet https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/taluarhitektuuri-toetus
PRIA https://www.pria.ee/toetused
Rahandusministeerium (siseriiklik) https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/territoriaalne-koostoo
Rahandusministeerium (välistoetused) https://www.rahandusministeerium.ee/et/valistoetused
Riigi Tugiteenuste Keskus https://www.rtk.ee/avatud-taotlusvoorud
Siseministeerium https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/valisvahendid/amif-taotlusvoorud
Sotsiaalministeerium https://www.sm.ee/et/norra-toetused-2009-2014
Struktuurifondi toetused https://www.struktuurifondid.ee/et/avatud-taotlusvoorud
Tallinn linnavalitsus https://www.tallinn.ee/est/toetused
Tartu linnavalitsus https://www.tartu.ee/et/toetused
Välismaised toetusmeetmed
Bilateral EU Cooperation in Science http://www.bilat.eu/235.php
Euratom Energy – Fusion https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/energy-research-and-innovation/nuclear-fusion_en
Euroopa Komisjon https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
Euroopa Liidu erinevad toetused https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_en
https://www.eubusiness.com/funding/homepage/transport-travel/
https://www.eubusiness.com/funding/homepage/other/
https://www.eubusiness.com/funding/homepage/science-technology/
https://www.eubusiness.com/funding/homepage/regions/
https://www.eubusiness.com/funding/homepage/justice-home-affairs/
https://www.eubusiness.com/funding/homepage/external-relations/
https://www.eubusiness.com/funding/homepage/environment-consumers-health/
https://www.eubusiness.com/funding/homepage/economy-finance/
https://www.eubusiness.com/funding/homepage/culture-education/
European University Institute https://www.mariecuriealumni.eu/newsletter/10-websites-you-need-know-european-funding-opportunities
Executive Agency for Health and Consumers http://ec.europa.eu/eahc/funding/funding.html
Joint Research Centre – External Staff Recruitment Application (ESRA) https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
Marie Curie Actions http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/funded-projects/how-to-manage/index_en.htm