Valik tänapäevaseid logistikateenuseid, mis loovad võimalusi äri kasvatamiseks (0)

Logistika sektor ei jää tehnoloogia arengust puutumatuks. Juhtivate ettevõtete seas on saanud juba ammu normiks kasutada innovaatilisi lahendusi tarneahelas.

Pidevalt otsitakse uusi süsteemide ja efektiivsemaid lahendusi. See toob kaasa palju kiirema ja täpsema tegutsemise ning loob uusi võimalusi teenuse kasutajatele. Vaadeldes nutikate tehnoloogiate tõhusat kasutamist võime kindlalt öelda, et võidutsevad need, kes suudavad kõige paremini kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid – alates andmeanalüüsist kuni automatiseerimise ja optimeerimise lahendusteni välja. Aga millist kasu saavad ettevõtted tänapäevastest tehnoloogiatest?

Logistika tähtsus äriedus

Kaubandusettevõtete jaoks on logistika äriedu saladuseks. Tõhus logistika tagab kaupade turvalise veo, laonduse, sujuva tellimuste planeerimise, toodete komplekteerimise ja aitab turul saavutada konkurentsieelise. Tehnoloogia suurenev olulisus kõigis eluvaldkondades tähendab, et ka logistikaprotsessid on edasi arenenud. Uued tehnoloogiad võimaldasid vajaliku temperatuuri tagamist toodete transpordi ajaks, laoprotsessides on toimunud innovatsioon ning kasutusele võetud süsteemid valivad kaubaveoks optimaalseima marsruudi.

Nutikate tehnoloogiate kasutamine on küll kulukas, kuid tarneahela juhtimine ilma nendeta oleks ülimalt keeruline. Seepärast on kogu maailmas populaarsemaks saamas komplekssed logistikateenused – 3PL ja 4PL. 3PL ja 4PL logistika teenusepakkujad on võimelised lisaks tõhusale transpordile, jälgimisele ja laonduse baaslahendustele pakkuma ka lisandväärtust pakkuvaid teenuseid, mis äritegevusele kaasa aitaksid.

Kuidas erinevad 3PL ja 4PL?

Kolmanda osapoole logistika (3PL) pakkujad teostavad standardseid transpordi ja logistika funktsioone, mille jaoks ettevõtetel endal kas võimalused puuduvad või mis on otsustatud sisse osta. Pakutavateks teenusteks on kaubavedu, laoteenused, kaupade haldus, varude kontroll, kaupade transportiks ettevalmistamine ning lisaks ka väärtust lisavaid teenused nagu näiteks kauba märgistamine. Neljanda osapoole logistika pakkujad (4PL) viivad tarneahela juhtimise täiesti uuele tasemele. Erinevalt 3PL teenustest, kus on osapoolteks vaid müüja ja ostja, lisanduvad 4PL logistikateenuste puhul ka koordinaatorid. Nad ei paku ise otse logistikateenuseid vaid koordineerivad kogu protsessi kasutades infotehnoloogilisi lahendusi. 4PL logistika teenusepakkujatest saavad äripartnerid, kes võtavad kogu logistika protsesside kontrollimise enda kätte. Kuigi 3PL ja 4PL toimise põhimõtted on erinevad, siis peitub nende edu saladus uusimate tehnoloogiate kasutamisel protsesside juhtimisel.

Tehnoloogiate kasutamise eelised ettevõtete logistikaprotsessides

Logistikaprotsesside automatiseerimine algab tarkvara ja automaatsete sõidukite kasutusele võtuga, mis parandavad logistika tõhusust. Automatiseeritud logistilised lahendused on maailmas juba laialt kasutusele võetud. Andmetöötluse süsteemid võimaldavad ettevõtetel pidevalt jälgida ja hallata laoseisu ja samaaegselt parandada ka protsesside tõhusust ning kasutajakogemust. Transpordi monitoorimissüsteemid (TMS) muudavad toote transpordiks optimaalseima lahenduse leidmise lihtsaks võimaldades täpset peale- ja mahalaadimise planeerimist, takistuste vältimist teekonnal ning isegi kütusekulu optimeerimist. Automatiseerimine on oluline ka jaotuskeskustele. Logistikaprotsesside automatiseerimine ladudes tagab kiire ja sujuva kaupade sorteerimise ja jaotuse ning peale- ja mahalaadimise. Üks populaarsemaid laohaldus tarkvarasid on praegu Manhattan WMS, mis võimaldab jälgida ja kiirelt reageerida laovarude muutustele ning organiseerida varude täiendamise. Lisaks võimaldab uusimate tehnoloogiate kasutamine transpordil ja ladudes reguleerida temperatuuri -18 kuni +22 kraadini. Nii tagatakse vajalikud tingimused tootekvaliteedi parimaks säilimiseks. Tänu tarneahela juhtimise üleandmisele logistika professionaalidele, ei pea ettevõtted enam ise logistikaprotsesside efektiivsuse pärast muretsema – sellega tegelevad nüüd kogenud professionaalid.

Võimalused äriarenduseks

Lisaks tänapäevaste tehnoloogiate eelistele võimaldavad logistikafirmad ettevõtetel edukalt laieneda ka uutele turgudele. Enamikel logistikaettevõtetel on jaotuskeskused strateegiliselt olulistes piirkondades erinevates linnades või riikides, mis võimaldavad kaupade vedu ühest punktist teise. Ettevõtetel jääb vaid otsustada, millisele turule siseneda. Sel ajal, kui logistika valdkonna professionaalid tegelevad transpordiga ja laostrateegiatega, saavad ettevõtted keskenduda uute toodete loomisele, turundusplaanide arendamisele või uute äripartnerite leidmisele välisturgudel.

Tänapäevane logistika eduka äri alusena

Koos tehnoloogia arengutega areneb ka kogu logistiline süsteem. Tarneahela innovatsioonid võimaldavad suurendada tööjõu produktiivsust ning säästa inim- ja finantsressursse. Lisaks sellele toimivad logistilised protsessid kiiremini, täpsemalt ja kvaliteetsemalt.

Samal ajal saavad tarneahela juhtimise professionaalidelt sisse ostnud ettevõtted keskenduda äriarendusele uutel turgudel ja tagada seeläbi kasvav edu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.