Turba kooli direktor vabastati ametist (0)
Nissi vallavalitsus vabastas 16. märtsi istungil ametist Turba põhikooli direktori Kädy Künnapi. Tema viimane tööpäev on 24. märtsil ning käimas on läbirääkimised koolijuhi kohusetäitja leidmiseks.

Ametist vabastamise otsustamisel lähtus vallavalitsus sellest, et direktor Kädly Künnap on rikkunud korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangut. Nimelt kasutas ta kooli rahalist vahendeid mitteõiguspäraselt.

Vallavalitsuse istungil kuulati ka Kädly Künnapi selgitusi. Muuhulgas ütles ta, et ei ole vallavalitsuse seisukohaga nõus, justkui oleks kooli rahalisi vahendeid mitteõiguspäraselt kasutatud.

“Eelarvest on alati kinni peetud, ja vaatamata sellele, et eelarve on aastate jooksul vähenenud, on kooli füüsiline ja õppekeskkond oluliselt paranenud,” ütles Künnap. Ta seletas ka, et küsis valla finantsjuhi käest, kas võib tekitada probleeme, kui ta teeb tehinguid oma elukaaslasega. Sellel hetkel oli finantsjuhi vastus, et võrdlevate pakkumuste olemasolul ja vaba konkurentsi tagamisel ei tohiks see probleeme tekitada.

Samas tunnistas koolijuht, et kartis neid tehinguid, kuid ei lugenud korruptsioonivastast seadust või konsulteerinud juristiga.

Künnapi ametist vabastamise poolt oli neljast vallavalitsuse kohalviibinud liikmest neli.

“Direktori viimane tööpäev on 24. märtsil. Käimas on läbirääkimised kohusetäitja nimetamiseks õppeaasta lõpuni.Mis puutub õppetundi, siis nii revisjonikomisjoni, vallavalitsuse kui volikogu poolne analüüs seisab veel ees,” ütles vallavanem Peedo Kessel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.