Tõmbekeskustele kriips peale (0)
Uus valitsuskoalitsioon regionaalministri ametikoha säilitamist vajalikuks ei pidanud. Kas haldusreform, mida isegi president nimetas linnade ja valdade päeval refrääniks Eesti tegematajätmiste laulus, on nüüd valitsuse poolt külmutatud?

Vastab Kaia Sarnet, siseministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler.

Kes tegeleb nüüd regionaalpoliitikaga riiklikul tasemel?

Regionaalpoliitikaga tegelevad kõik valdkondlikud ministeeriumid oma valdkonna poliitikate kujundamisel, seniseid regionaalministri ülesandeid täidab siseminister.

Kas haldusreform on uue koalitsiooni poolt peatatud?

Haldusreformi ei ole kindlasti peatatud. Reformierakonna ja uue siseministri põhimõte haldusreformist kõneldes on alati olnud vabatahtlikkus ja omavalitsuste poolne tahe. Eesmärk on tekitada omavalitsuste vahel diskussiooni, mille tulemusel toimuvad liitumised ja muutused halduskorralduses.

Kas tõmbekeskuste idee on endiselt jõus? Kui pole, siis kui palju raha ja tööaega riiklikul tasemel sellele kulutati?

Koalitsioonilepingus on kirjas tegevused omavalitsusreformi ettevalmistamisel. Tõmbekeskustel põhineva eelnõu edasi menetlemist ei ole kavas. Tõmbekeskuste eelnõu ettevalmistamisele kulutati riiklikul tasemel 30 000 eurot Selle summa eraldas Riigikogu 2013. aasta eelarves siseministeeriumile, see sisaldas nii projektijuhi aastapalka kui ka tegevuskulusid, sh arutelude korraldamine, esitlusmaterjalide koostamine.

Mida ütleb koalitsioonilepe haldusreformi kohta?

Omavalitsusreformi kohta on koalitsioonilepingus kirjas: “Töötame 2015. aastaks välja omavalitsusreformi kava, mille eesmärk on üheselt määratleda: a. millisel tasandil täidetakse milliseid ülesandeid; b. kuidas kujuneb nende ülesannete elluviimiseks vajalik rahastamine; c. näeme omavalitsusreformi olulise eesmärgina omavalitsuste maakondliku taseme koostöö süvendamist.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.