Saue valda kerkib Viirpuukodu elamurajoon (0)
Saue raudteejaama ning Vanamõisa vabaõhukeskuse vahele arendatakse 42 krundiga uut elurajooni. Augustis algas teede ning muu taristu ehitus, kõikide kommunikatsioonidega krunte müüakse uuest aastast.

Arendusega alustati aastal 2006, kui OÜ Moltaren soetas Vanamõisa külla Välja tee äärde esimese maatüki. Selle planeering valmis kinnisvaraturu kõrghetkel, kuid seoses turu langusega arendusplaanid külmutati. “Vahepeal soetati lisaks esmase arendusalaga piirnev, Vanamõisa puhkekeskuse pool asuv maatükk ja teostati sinna detailplaneering. Kaks planeeringut kokku hõlmavad 13 hektari suurust ala. Lõplikult said planeeringud valmis ja kehtestatud eelmise aasta lõpus,” ütles Urmas Tehver turunduse ja müügiga tegelevast Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜst.

Ala arendusega tegeleb Saue ettevõte OÜ Moltaren. Selle taga olevad isikud on pikka aega Saue linnas ja vallas elanud.

Et detailplaneeringuga sai ala läbiv põhitänav nimeks Viirpuu tee, otsustati arendusprojekti nimena kasutada Viirpuukodu.

Väärikad materjalid

“Peale detailplaneeringu kehtestamist kulus veel umbes pool aastat teede ja trasside ehitusprojektidele, nende kooskõlastamisele, eelarvetele ja muudele ettevalmistavatele tegevustele. Augusti alguses alustati alal teede põhjade rajamise ning vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega. Lisaks käib hetkel ehitushange elektritöödele. Põhiosas on teede ja kommunikatsioonide ehitus planeeritud lõpetada selle aasta talveks, vaid teede mustkatte rajamine jääb järgmise aasta kevad-suveks,” lisas Urmas Tehver.

Detailplaneeringule vastavalt on ala nüüdseks jagatud 42 elamukrundiks. Nende suurused jäävad vahemikku 1500 kuni 2644 ruutmeetrit. Lisaks on vajalikud krundid teedele, alajaamale ja pumplale. Elamukruntidest 28 on ette nähtud ühepereelamute ehituseks. 14 krundile võib ehitada kahe korteriga elamud ehk nn paariselamud. “Sõltuvalt krundist on veel lubatud rajada üks kuni kolm abihoonet. Elamud on lubatud ehitada kuni kahekordsetena kõrgusega kuni 9 meetrit,” selgitas Tehver. Hoonete välisviimistluses on eelistatud omadustelt väärikad, kauakestvad ja looduslikud materjalid, nagu puit, kivi, krohv ja klaas. Kasutada ei tohi imiteerivaid materjale, nagu plast, profiilplekk jms.

Alates 49 000 eurost

Kuidas krunte müüakse ning millised on hinnad? “Viirpuukodu arendusprojekti müügiobjekt on kommunikatsioonidega varustatud elamukrunt. Elamukruntide hinnad algavad 49 000 eurost. Suuremad ehk paariselamute ehituseks ettenähtud krundid, maksavad kuni 72 000 eurot. Kruntide müügihind sisaldab endas liitumistasusid vee- ja kanalisatsioonitrassi ning elektrivõrguga,” ütles Urmas Tehver. Tema sõnul ei plaani arendaja ise elamute ehitust. Küll on krundiostu huviliste seas olnud väiksemaid ehitus- ja arendusettevõtteid, kes tahaks ehitada maju müügiks. “Seega on loota, et mõne aja pärast saab lisaks krundile Viirpuukodu elamurajooni osta ka juba valmis või valmiva maja,” lisas Tehver.
Põhjalikumat infot kruntide, hindade ja ehitusvõimaluste kohta leiab arendusprojekti kodulehelt (www.viirpuukodu.ee).

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.