Saue raudteejaama ümbrust uuendatakse (0)
Article title
Paremal nn roosa kohvik, vasakul jaamahoone asukoht ning plaanitud kellatorn.

Saue vald on võtnud ette linna raudteepeatuse lähikonna värskendamise, et avada seal juba eeloleval suvel turuplats. Kogu ala heakorrastatakse ning tulevikus kavandatakse platsile ka teavet pakkuv kellatorn. Tööd on osa linna pikemast kujunduskavast.

Viimane suurem muudatus raudtee ümbruses oli 2011. aasta hilissuvel, kui lammutati viletsasse seisukorda jõudnud puidust jaamahoone, kuur ning ka aed. Nende asemele rajati haljasala. 2017. aasta augustis tähistati jaama asukoht mälestuskiviga.

Nüüd on võetud ette peatuse ümbruse ning Kuuseheki tänava kandi uuendamine. Saue vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialist Miia Kraun ütleb, et jaama ümbruse värskendamise mõte pärineb linna kujunduskavast. See koostati aastal 2019.

Uuenduste eskiisi on koostanud Artes Terrae AB, autorid on Sulev Nurme ning Mirjam Tasa. „Hanget põhiprojekti koostamiseks ei ole veel läbi viidud, seega ei ole veel ka ehitajat hangitud,“ lisab Kraun.

Kui suur ala ümberkorraldused läbib, pole täpselt teada. Lõplikult selgub see Krauni sõnul põhiprojekti koostamise käigus. Kindel on see, et uuendatakse raudteejaama ümbrus Saue linna pool tervikuna. Ja seda koos uue rajatava turuplatsiga.

Jaamahoone jäädvustatakse

Nagu eelnevalt mainitud, on tänaseks kadunud enamik ajaloolisest jaamakompleksist. „Säilitamisele kuulub jaamahoone kelder, mis on ainuke rajatis sellest ajast. Lisaks säilitame võimalikult palju väärtuslikku kõrghaljastust. Ning alale jääb alles ka olemasolev kohvikuhoone,“ ütleb Miia Kraun. Raudtee ääres seisab ka kunagiste jaamatööliste elamu pumbakaevu alus. Selle uuesti kasutuselevõtu võimalusi tuleb kindlasti uurida.

„Säilitamisele kuulub jaamahoone kelder, mis on ainuke rajatis sellest ajast.“

Endise jaamahoone kontuur markeeritakse platsi katendisse teistsuguse sillutisega, et see oleks eristatav ülejäänud platsist. Lisaks markeeritakse katendisse raudteerelssidega ka sümboolne raudtee. Kahe paralleelse relsi vahele nähakse Krauni sõnul ette graniidist täringukivid.

Esimesed tööd jaama kandis algavad juba tänavu. „Sel aastal on meil ligi 70 000 eurot, et rajada turuplats. Kuna hetkel puudub põhiprojekt, mille raames arvutatakse tööde mahud, siis ei oska praegu öelda ka kogumaksumust,“ ütleb Kraun. Kui ala on lõpuni projekteeritud, siis osatakse tema sõnul ehitust ka täpsemalt eelarvestada.

Turg juba suveks

Turuplatsi osa peaks valmima veel selle suve alguseks, et platsi saaks kohe kasutusele võtta. Platsi põhiprojekti hange kuulutatakse välja lähiajal. Pärast selle valmimist saab hakata otsima ka ehitajat.

Turuplats koos kolme müügipaviljoniga. Eskiisid Artes Terrae AB 

Suur osa ülejäänud projektist ehk jaamaplats valmib tervikuna veidi hiljem. Valla arengukavas on Krauni sõnul selleks ajaraamiks pandud aeg 2023+. Abi loodetakse ning oodatakse rahastuses, selgus võiks parimal juhul saabuda ehk uuel aastal.

Muu hulgas on kavandatud jaamaplatsile ka kellatorn, mille täpne välimus pole veel selge. Kindlasti kavandatakse tornile tablood rongi- ja bussiaegade näitamiseks, Saue linna ning laiemalt valla kaardid, vaba aja ürituste kavad ja muudki.

Kui palju tegid ettepanekuid Saue linna elanikud ja laiemalt vallarahvas?

„Linna kujunduskava koostamisse kaasati linnaelanikke mitmeid kordi. Peale konkreetse eskiisi valmimist toimus ka eskiisi avalik arutelu, kus kohalikud tegid ettepanekuid eskiisprojekti kohta,“ ütleb Kraun.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.