Saue kultuurijuht: meil on külastamist väärt pärleid (0)
Article title
Ede Teinbas kuulamas saksofonimaestro Lembit Saarsalu mängu. Foto Mati Palmet

Esmaspäevast, 12. oktoobrist töötab Saue valla kultuuri- ja huvikeskuse juhatajana Ede Teinbas. Viimasel kuuel aastal Lääne-Harju Koostöökogus toimetanud naise sõnul on vald piisavalt kultuurihuviline ning on palju võimalusi sellega tegelemiseks.

“Elan juba 13 aastat Saue vallas Ääsmäe külas. Pärit olen Tartumaalt, aga vahepealsel ajal elanud nii Tartus ja Tallinnas kui Berliinis ja Sloveenia väikelinnas Kranjs. Aga praegu olen oma kolme lapse, ühe mehe ja ühe kassiga väga rahul Ääsmäe rohelise ja turvalise, ent ometi kogu vajaliku infrastruktuuriga elukeskkonnas,” on Ede Teinbas ennast viimases Saue Valduri numbris tutvustanud.

Ülikoolides õppis ta majandust ja Läänemere regiooni uuringuid. Aga töötanud suurema osa ajast migratsiooni ja integratsiooni ning täiskasvanute koolituse valdkonnas. Sekka ka metsandust, IT-d jm.

“Viimased kuus aastat töötasin piirkondlikus LEADER tegevusgrupis Lääne-Harju Koostöökogu, kus tegelesin nii LEADER meetme rakendamisega Lääne-Harju ja Saue vallas kui ka algatasin ja viisin ellu piirkonna arendusprojekte väga erinevates valdkondades, siseturvalisusest ringmajanduseni ja metsandusest astronoomiani,” seisab enesetutvustuses.

Kolmandal tööpäeval ehk kesknädalal andis värske kultuurijuht Ede Teinbas Harju Elule intervjuu.

Millised on olnud esimesed tööd-tegemised?

Kuna olen uues ametis olnud vaid kolm päeva, siis on esimesed päevad kulgenud peamiselt uute kolleegide, Saue Kultuuri- ja Huvikeskuse hallatavate kultuurimajade ja asjaajamissüsteemidega tutvumisele. Küll olen aga juba enne ametlikku tööleasumist saanud kaasa lüüa Saue linna kultuurijuhi värbamisel, Saue valla laululapse konkursi ning muude järgmiste Saue valla tähtsündmuste (näiteks Haiba rahvamaja avamispidu, Saue valla sünnipäevakontserdid jm) korraldamisel.

Kuidas kultuur suures Saue valla elab? Hõlmatakse ikkagi nelja endist erinevat omavalitsust?

Muidugi on kogu suur Saue vald jätkuvalt kultuurne. Kultuuri ja huvitegevusega tegeletakse omavalitsuse hallatavate kultuurimajade ja teiste hoonete ruumides nii Laagris, Sauel, Haibas kui Riisiperes. Samuti kümnes külaseltsi hallatavas külamajas üle kogu valla. Muidugi korraldavad kontserte, etendusi ja huvitegevust ka vallas tegutsevad ettevõtted ja vabaühendused.

Kas Haiba keskuse uuendamine ning Ääsmäe külakeskuse ehitamine on lähiajal ainsad kultuuriobjektid? Või lisandub-uueneb veel midagi?

Haiba täielikult renoveeritud esmaklassilise saali ja spordisaaliga rahvamaja ning Ääsmäe uus kohviku, kontserdisaali ja huvitegevuse ruumidega külamaja on muidugi külastamist väärt pärlid. Aga neid on vallas teisigi. Näiteks Hüüru külaseltsi kasutuses olevas Hüüru mõisas lõppesid samuti äsja renoveerimistööd.

Tuula külaseltsi hallatav ruumikas ja kaunis Tuula kogukonnakeskus ootab külastajaid nii Porikuu festivali kui ka muude sündmuste raames. Uuel aastal on oodata Riisipere kultuurimaja suuremahuliste renoveerimistööde lõppemist. Seda loetelu võiks muidugi jätkata. Hiljuti on ju uuendatud nii Turba kultuurimaja kui ka Nissi trollide maja, suuremad tööd on käimas ka Lehetu ja Ellamaa külakeskustes.

Kokkuvõtlikult: kultuuri ja huvitegevusega tegelemiseks on head võimalused igas Saue valla kandis.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.