Ranitsatoetused Harjumaal 2019 (0)
Article title
Rantis

Harjumaal läheb algaval õppeaastal esimesse klassi 2184 õpilast. Esimesse klassi minevale lapsele maksab omavalitsus reeglina ranitsatoetust, mis erineb suuresti sõltuvalt omavalitsuse jõukusest, aga ka sellest, kuidas toetuste süsteem on üles ehitatud.

Kõige suurem ranitsatoetus – 170 eurot – on rikkas Rae vallas. Lisaks maksab Rae ka vähekindlustatud pere lapse koolitoetust, samuti vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetust. “Toetusi saavad kõik Rae valla registris olevad lapsed, ka need, kes õpivad väljaspool Rae valda,” selgitab abivallavanem Jens Vendelin.

Üldiselt jääb ranitsatoetus siiski vahemikku 100-150 eurot. Nii näiteks on Lääne-Harju vallas see number 130. “Makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks laps on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla territooriumi aadressiandmetega koolimineku aasta 15. augusti seisuga,” teatab valla sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert. Lapsevanemal on Lääne-Harjus võimalus taotleda ka lastega pere toetust, mille suurus sõltub perekonna sissetulekust.

Tabeli alumisest otsast leiame jällegi Saku valla, kelle ranitsatoetus on null. “Saku vald maksab õppeaasta alguses ja õppeaasta lõpus koolitoetust madala sissetulekuga perele. Madala sissetuleku piiriks on 300 eurot ühe pereliikme kohta. Toetuse suurus on 128 eurot pere kohta,” selgitab valla sotsiaalhoolekandeteenuse juht Eike Hunt. Lisaks maksab Saku õppeaasta alguses koolitoetust kolme- ja enamalapselisele perele, mille suurus iga kuni 19-aastase lapse kohta on 50 eurot.

 

Ranitsatoetused eurodes

Rae vald                        170

Saue vald                      160

Anija vald                      150

Jõelähtme vald            150

Kiili vald                         150

Maardu linn                   150

Lääne-Harju vald          130

Viimsi vald                     120

Harku vald                     100

Keila linn                        100

Kose vald                       100

Kuusalu vald                  100

Raasiku vald                  100

Loksa linn                        50

Saku vald                          –

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.