Rae vallas avati üheksas lasteaed (0)
240 kohaga Võsukese lasteaed avas uksed Jüris selle nädala esmaspäeval. Esialgu lasteaed lastega veel ei täitu – ligi 90 kohta jääb vabaks –, kuid see on siiani kroonilises lasteaiakohtade puudusega vaevelnud vallas pigem positiivne uudis.

Praegu on Võsukeses üheksa rühma jagu lapsi, kuid üks rühm on komplekteerimisel ja seega lisandub praegusele 152 lapsele peagi veel mudilasi, ütles lasteaia direktor Margery Lilienthal.

Puudust pole lastest Rae vallas tuntud juba aastaid. Vabariigi kiireima tempoga kasvavasse valda kolivad peamiselt noored pered, ja see tähendab, et üsna sama kiirusega kasvab ka nõudlus lasteaia- ja koolikohtade järele. Vallavanem Mart Võrklaev avaldas Võsukese avamisel lootust, et vald pääseb vähemalt mõneks ajaks lasteaedade ehituses senisest tempost – 2,1 miljonit maksma läinud Võsuke oli juba neljas lasteaed, mis Rae vallas viimase kahe aasta jooksul valmis.

Ehk üks veel

Viimase kahe aasta jooksul on Rae vald juurde loonud 750 lasteaiakohta, kokku käib valla üheksas lasteaias 1440 mudilast, kohti on veidi üle 1500. Ometi ei ole kohti veel piisavalt – nimelt on Peetri piirkonna rahvaarv kasvanud prognoositust kiiremini ning see on ainuke piirkond vallas, kus lasteaiakohti veel puudu. Vallavanem Võrklaeva sõnul tuleb enne järjekordse lasteaia ehitust selle vajadust enne tõsiselt kaaluda. „Jälgime pingsalt, mis suunas laste arv edaspidi liigub, kas jätkub ülikiire kasv või pigem muutub kasv stabiilsemaks,“ ütles ta. „Kuna oleme lühikese ajaga juurde loonud väga suure hulga kohti, siis peame arvestama, et igal aastal hakkab aina rohkem lapsi korraga lasteaiast kooli minema ja siis vabaneb ka igal aastal suurem hulk kohti lasteaias. Kindlasti tuleb vältida olukorda, kus teeme täna suuri investeeringuid, aga mõne aasta pärast võib tekkida oht, et majad jäävad tühjaks.“

Peetri piirkonnas on vallavanema sõnul praegu järjekorras kõige väiksemad lapsed ja neile soovib vald pakkuda kohti Jüris Võsukese lasteaias või koostöös lastehoidudega.

Vallavanema sõnul on siiski valla eelarvestrateegias arvestatud, et aasta 2018 ehitatakse uus lasteaed. „Kas see saab teoks, sõltub demograafilisest arengust,“ märkis ta. „Peame analüüsima, kas on mõtet veel betooni investeerida. Tänased investeeringud oleme selgelt läbi mõelnud ja teinud need teadmises, et sellises mahus lasteaia- ja koolikohti on vaja. Me peame lisaks ehitistele investeerima ka lasteaedade ja koolide sisusse.“

Ka koole tuleb juurde

Rae valla kiire elanike arvu kasv tähendab ka, et probleemiks pole vaid lasteaiakohad. Alles hiljuti valmis Jüri Gümnaasiumi juurdeehitis, kus asuvad õppima gümnaasiumiklassid. Suurem mure on aga põhikoolis, kus laste arv kasvab samuti kiiresti.

Mart Võrklaeva sõnul avatakse Peetri, Järveküla ja Assaku asumite ja nende lähiümbruse külade laste jaoks uus kool järgmise aasta 1. septembril. Tegu on kolme paralleelklassiga põhikooliga. Varsti algab hoone projekteerimine. Uus koolimaja mahutab üle 600 õpilase ning see hakkab paiknema Vana-Tartu maantee ja Reti tee nurgal ehk Peetri ja Assaku vahel.

RAE VALLA LAPSED JA LASTEAIAD
• Vallas on nüüd üheksa lasteaeda.
• Kõige uuemas, Võsukese lasteaias on 240 kohta, millest praegu on täidetud 152.
• Kokku käib Rae valla lasteaedades 1440 last.
• Teistes omavalitsustes käib lasteaias 2014. a detsembri seisuga 257 Rae valla last.
• Viimase kahe aastaga on Rae vald ehitanud neli lasteaeda.
• Keskmise vanuse järgi on Rae valla elanikkond üks nooremaid Eestis.
• Igal aastal kasvab Rae valla elanikkond sadades. Mullu oli kasv üle 800 inimese, tunamullu peaegu 500.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.