Paldiskil on suured võimalused (0)
Tänasest kuni pühapäevani tähistatakse suurejooneliselt Paldiski 300.tähtpäeva. Kolmel päeval on kavas kontserte, töötubasid, spordiõistlusi, nädislahinguid, teatrietendusi ja muudki.

Vahetult enne pidupäevi vestles Harju Elu Paldiski ettevõtjate liidu projektijuhi Ester Tuiksooga.

Millist elu elab linn Teie hinnangul aastal 2018? Kas ühendamine suure Lääne-Harju valla piiridesse oli kasulik.

Paldiski on uue Lääne Harju valla pealinn, ühendamaks ja liitmaks valla koosseisu kuuluvaid erinevaid piirkondi. Paldiski on kohaliku elu ühekssiduja ja arendaja ja samas tugev tööstuse ja logistika kasvukeskus kogu Eestis. Paldiskil on potentsiaali muutuda piirkonna Läänemere tööstuskeskuseks.

Lääne Harju vald on haldusreformi tulemus ja kindlasti peab sellest kasu olema eelkõige valla elanikele ja ettevõtetele. Edukas ettevõtluse areng rikastab ka kohalikku elukeskkonda.

Kuidas ettevõtjad tähistavad linna 300.sünnipäeva?

Paldiski Ettevõtjate Liit ja Team Paldiski koos oma liikmetega korraldasid mai kuus 300. aastapäeva puhul kingituseks rahvusvahelise majanduskonverentsi “Teistmoodi Paldiski”. Sellel konverentsil räägiti, kuidas saaks tuua Paldiskisse suuremat tulu arenevast ettevõtlusest ja sedakaudu muuta linn veelgi atraktiivsemaks nii elanikele, ettevõtjatele kui turistidele. Kindlasti toetavad ja osalevad ettevõtjad ka 21.–22. juulil linna pidustustel

Kas ja kuidas saab riik kaasa aidata piirkonna arengule?

Paldiskisse tehtud investeeringud kasvavad hästi. Siinsed ettevõtjad on arvestanud, et siinne ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja kohta kaks korda suurem kui mujal Eestis.

Riik saab alati oma regulatsioonidega toetada energeetika-, tööstus- ja logistikavaldkonda, mis kindlasti soodustab ka Paldiskis tegutsevate ettevõtete võimalusi.

Paldiski Ettevõtjate Liit on hea koostööpartner ka Lääne Harju vallale. Üheskoos on ka riigiga lihtsam suhelda.

Kui palju toimetab linna piirides suuri ettevõtteid?

Paldiskis toimetavaid ettevõtteid võib kõiki nimetada suurteks. Paldiskisse on tulus investeerida, kus üks konkurentsieelis on lokaalse ja taastuvenergia olemasolu. See omakorda tagab koos arenduses oleva Eesti pump-hüdroakumulatsioonijaamaga konkurentsivõimelise hinnaga energiavarustuse. Kohe avab ukse Eesti traalipüügiühistu kalatehas.

Paldiskis on kaks väga edukalt toimivat sadamat: Lõunasadam ja Põhjasadam.

Siin asuv Alexela Terminal on ühendatud maailma ühe juhtiva naftasaaduste vahendamise ja hoiustamisega tegeleva ettevõtte võrgustikku ja Paldiskist liiguvad vedelad kütused erinevatesse regioonidesse. See on üks väheseid kohti maailmas, kus toodetakse kõrgekvaliteedilist lennukibensiini.

Teine Alexela Gruppi kuuluv ettevõte Balti Gaas arendab alates 2007. aastast poolsaare läänekaldal LNG terminali. On kehtestatud LNG-terminali planeering, lõppenud keskkonnamõjude hindamine. Seega, ettevõtlus Paldiskis ja Lääne Harju vallas kasvab ja areneb. Eesmärk on Paldiski 330 sünnipäevaks tekitada siia 3000 töökohta ja parim elukeskkond siinsele elanikule.

Millised on Teie hinnagul Paldiski ja selle lähiümbruse plussid, et ettevõtlust arendada? Mllised miinused ja kuidas neid ületada?

Paldiskis on osatud ka nn miinused plussiks keerata. Täna võib loetleda järgmisi plusse: need on kindlasti mereline, geograafiline poolsaar, imeline loodus, tugev investeerimispotentsiaal, võimalikud terviklikud, tööstuslikud lahendused , vabade arendusmaade olemasolu, tugev logistiline võimekus sadamad, raudtee, suhteliselt hea teede võrgustik, energeetiline võimekus jne.

Kas ja kuidas kammitseb Paldiskit pikaajaline militaarlinna maine?

Mingil määral see mõjutab inimeste suhtumist Paldiskisse ja samas on see ajalooline omapära ka omamoodi võlu, mida tullakse uudistama. Olen kohanud Paldiskis paljusid selle linna patrioote, nagu tänane vallavanem Jaanus Saat, ettevõtja Heiti Hääl, Team Paldiski juht Peep Siitam, koolijuht Helve Mandzola, PELi juhatuse liige Nikolai Pitšugov ja mitmed, mitmed teised.

See on piirideta Paldiski – linn, mis on kasvanud inimeste südamesse, aga kui vaadata tuletornist maailma, siis näed, et see on tõepoolest piirideta Paldiski! Peale sõja-ajaloolise kuvandi on siin ju ka Amandus Adamsoni ja tema imeliste kunstitööde kuvand.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.