OTSUSTATUD: Harmi õpipaik pannakse kinni (0)
Article title
Kose volikogu esmaspäene istung. Fotod Regina Lilleorg

Esmaspäevasel Kose vallavolikogu istungil võeti vastu otsus, millega kehtestati muudatustega Kose gümnaasiumi põhimäärus. Uues põhimääruses pole enam märgitud Harmi mõisa, kus praegu tegutseb Kose gümnaasiumi Harmi õpipaik.

Uus põhimäärus jõustub järgmise aasta 31. augustil, mis tähendab, et õppetöö toimub Harmi mõisahoones käesoleva õppeaasta lõpuni.

“2019/2020. õppeaastast ootame õpilasi alustama õppetööd Kose gümnaasiumi algklasside hoone õppekorpuses (asub Kosel – M.T.). Loomulikult on lapsevanematel ja õpetajatel võimalik teha teisi otsuseid. Kooli poolt tagatakse kõikidele õpilastele õppekoht ja võimalus haridust omanda,” selgitas Kose gümnaasiumi direktor Martin Medar.

Mis saab edasi tühjaks jäävast Harmi mõisahoonest, pole veel päris selge, kuid volikogu istungil lepiti kokku, et Kose vallavalitsus ja MTÜ Harmi Haridusselts loovad töögrupi tegevuste kaardistamiseks, ütles direktor. “ Kose gümnaasium soovib jätkuvalt teha head koostööd MTÜ Loodusmaaga õppekäikude osas,” lisas ta.

Harmi õpipaiga sulgemise vastased volikogu ees. 

Tänavu septembris ütle Medar Harju Elule, et vaidlused Harmil hariduse andmise üle on kestnud juba tosinkond aastat, sest lapsi on Harmis jäänud kogu aeg vähemaks. “See tähendab ka vähem raha ja paratamatult õpetamise kvaliteedi langust. Ma ei näe muud võimalust, kui Harmi õpipaik sulgeda ja tuua sealsed õpilased Kose koolimajja,” lausus ta.

Medar on kindel ka praegu, et Harmi õpipaiga sulgemine on õige otsus. “Kool peab tagama põhikooli riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks. Seega peame teadvustama töökeskkonna ja õpikeskkonna ohutuse teemat, et osata märgata ohte ning ennetada võimalikke tagajärgesid,” ütles ta.

Harmi õpipaiga sulgemise vastu olid ja on sealsed õpetajad ja lastevanemad, kelle algatatud kampaaniaga koguti õpipaiga säilimise toetuseks üle 900 allkirja.

Lapsevanemate kõneisiku Ants Kari sõnul on tegu haruldase kohaga, mis on väiksemate klasside jaoks (Harmi õpipaigas õpivad liitklassides 1.–4. klassi õpilased – M.T.) ideaalne õpikeskkond. „Seal on loodus, seal on hobused, seal on ühtehoidev koolipere. Kui väikeklassid lähevad Kosele suurde koolimajja, siis see pole see keskkond, kuhu me tahaks oma lapsi panna,“ rääkis ta Harju Elule tänavu septembris.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.