Mõigu-Jüri teelõik saab kahe aastaga uueks (0)
Järgmise aasta sügiseks on vahetatud seitse kilomeetrit asfaltkatet Tallinna-Tartu maantee alguses, uuendatud neli viadukti ning rajatud müratõkkeseinu. Kokku maksavad tööd ligi 8,4 miljonit eurot.

Mõigu-Jüri neljarealisel maanteel on tänaseks suletud Tartu sõidusuund ning seda kuni Jüri ringristmikuni. Kooritakse remondisoleva kahe sõidusuuna asfalti ning pinnast, lammutatud on pool Assaku viaduktist. Liiklejale tähendab see, et liiklusele avatuks jäävatel sõiduradadel hakkab remonttööde ajal kehtima muutsuunaga liiklus. Hommikul kella 5-st kuni keskpäevani on Tallinna suunal avatud kaks sõidurada ja Tartu suunal üks rada. Keskpäevast kuni järgmise päeva varahommikul kella 5-ni on kaks sõidurada avatud Tartu suunal ning üks rada Tallinna suunal. Liikluskiirus on remondialal 70 kilomeetrit tunnis.

Mida tänavu ning ka tuleval aastal Tartu maanteel, linna piirist kuni Jüri ristmikuni tehakse, räägib Harju Elule maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juht Lembit-Alo Kippar.

“Lõik saab valmis järgmise aasta sügisel. Uuendatakse neljarealine tee alates 5,5 kilomeetrilt kuni 12,6 kilomeetrini. Tänaseks on uuendatud Tallinna sõidusuund alates Assakult kuni linna piirini. Edasi jätkub sealt remont kuni Jürini. Tallinnast väljuv suund tuleb remontida tänavu ning järgmisel aastal,” selgitab Kippar.

Milliseid töid täpselt lõigul tehakse?

Põhiline on teekatendi uuendamine. Kokku renoveeritakse neli viadukti. Assaku viadukt ehitatakse täiesti uus ning pool sellest on tänaseks suuremas osas juba lammutatud. Veidi enne Jüri ringristmikku asub nn tankla viadukt, mis ehitatakse samuti täiesti uus. Ringristmiku kahel viaduktil on nähtud ette remont. Lisaks kaasajastatakse kahel viadukti valgus, rajatakse müratõkkeseinad, korrastatakse mahasõidud ning rajatakse normikohase laiusega taskud bussipeatustesse.

Miks on vaja lammutada kaks viadukti? Need on suhteliselt uued ning rajatud 1980ndatel aastatel.

Need on suhteliselt kehvakesed. Ning põhiliselt on kaks põhjust: kandevõime viadukti peal pole piisav ning gabariidid viadukti all on liiga väikesed. Assaku viadukti alt läheb läbi Vana-Tartu maantee ja seal on tihe liiklus. Seda kasutavad paljud teeäärsed ettevõtted ja tööstuspargid.

Milline on teetammi seisukord Mõigu-Jüri lõigul?

Teetamm on päris hea. Aga teekatend polnud selle liikluskoormuse jaoks, mis seal täna peal on, piisav. Katend oli juba põhjani ära kulunud. 30 aastat tagasi sõitis maanteel lihtsalt vähem autosid.

Kui palju tööd kokku maksavad?

Peatöövõtja on AS Teede REV-2, ehituse järelevalvet Teede Tehnokeskus AS. Lepingu kogumaksumus on ligi 8,4 miljonit eurot. Ehitust rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Kas ja millal jätkub remont Jüri-Patika-Vaida lõigul?

Katendit oleks seal tarvis parendada. Aga lähiajal selleks vahendeid paraku ei ole.

Mida peavad liiklejad ehituse ajal jälgima?

Ma loodan, et see liiklusskeem, mida oleme vastavalt hanketingimustele korraldanud, rahuldab kõiki. Tuleb arvestada, et lõigul on kitsendused ning liiklemiskiirus 70 kilomeetrit tunnis. Sõitsin paar päeva tagasi hommikuse tipptunni ajal Tallinnasse ning suuremaid takistusi lõigul polnud.

Tänavu valmib Kurna liiklussõlm

• Sügiseks valmib Tallinna ringteel asuv Kurna liiklussõlm koos viadukti ja neljarealise teelõiguga.
• Kokku on tööde hind 20 miljonit eurot ning partnerid AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ja OÜ RTS Infraehitus. 85% lepingusummast tuleb ELi Ühtekuuluvusfondist.
• Lähiajal loodab maanteeamet jätkata Tallinna ringtee rekonstrueerimist Jüri ristmikust Põrguvälja suunas. “Suur ringristmik uuendatakse. Väljasõit Jürist saab olema viaduktiga ning teelõik kiriku poole neljarealine,” ütleb Kippar.
• Lähiaastatel soovitakse rajada neljarealine Tallinna ringtee kuni Väoni ehk Peterburi maanteeni.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.