Laulasmaa kool vaevleb ruumipuuduses (0)
Ühtse juhtimise alla ühendatud Laulasmaa lasteaed-põhikoolis, Lehola lasteaed-algkoolis, Klooga lasteaias ja Klooga algkoolis käib 2017/2018. õppeaastal 613 last. Seda on 27 lapse võrra rohkem kui eelneval õppeaastal.

Kuidas laste arvu kasvule vallas reageeritakse? Keila vallavolikogu otsustas 10. oktoobril osta 105 000 euro eest Laulasmaa tee 2 kinnistu suurusega 5172 ruutmeetrit, mille omanik on Laulasmaa KV OÜ.

“Kinnistule kavandatavas lasteaiahoones võiks olla 6-8 rühmaga lasteaed kohtade arvuga kuni 192 lapsele. Esmalt on vajalik maa-ala detailplaneerida, hoone projekteerida ja seejärel ehitada 2018-2019. aasta talvel,” selgitab Keila vallavanem Jaan Alver.

Taotlus Innovele

Pisut varem ehk 29. septembril esitas Keila vallavalitsus SA Innovele taotluse saada toetusraha Laulasmaa koolile klassiruumide juurdeehituseks. See esitati põhikooli korrastamise meetme II taotlusvooru taotlusena sildi all “Laulasmaa kooli rekonstrueerimine valla koolivõrgu korrastamiseks.”

“Innovelt taotleme klassiruumide ehitamiseks kaks miljonit eurot. SA Innove vastuse aega ei oska kommenteerida. Projekti tulemusena lisandub Laulasmaa koolile 1760 ruutmeetrit klassiruumi pinda,” selgitab Alver.

“Innovesse esitati 2. oktoobriks 28 investeerimisettepanekut, milles sooviti kokku ligi 70 miljonit eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust on võimalik anda 37 miljonit eurot,” selgitab SA Innove kommunikatsioonijuht Mari Annus.

KutiMuti noortelaager Lohusalu tee 4, kus õppeaastal 2018/2019 hakkavad tõenäoliselt käima kaks Laulasmaa kooli esimest klassi. FOTO Mart Arrak 

“Innovesse esitatud investeerimisettepanekud vaatab läbi haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekul moodustatud valikukomisjon, kelle hindamistulemuste alusel koostab ministeerium 2018. aasta alguses projektide nimekirja eelnõu investeeringute kavva kandmiseks. Investeeringute kava kinnitab vabariigi valitsus,” jätkab Annus.

“Laulasmaa kooli raha saamise tõenäosust ei saa me kuidagi eraldi hinnata, see on sama suur kui kõikidel esitatud projektidel,” ütleb Annus.

KutiMuti aitab

Ruumipuudusel on küpsemas otsus avada 2018/2019. õppeastal kaks esimest klassi isegi KutiMuti noortelaagris.

Noortelaager asub Laulasmaa külas aadressil Lohusalu tee 4. Laagrimaja ehitati neljakümne aasta eest, renoveeriti aga täielikult 2010. aastal. Seal on naridega toad kolmele, kuuele ja 12 inimesele.
KutiMuti noortelaagrit korraldab OÜ Bestring KML, mille juhataja on Tiia Mägi. Miks soovitakse järgnevast õppeaastast viia osa õpilasi noortelaagri ruumidesse?

“Sellist otsust ei ole veel sündinud, küll on aga vallavalitsus meiega kontakteerunud ja küsinud sellist võimalust,” selgitab Mägi. “KutiMuti laagris ei hakata kindlasti komplekteerima kooli personali. Meiega on räägitud ruumide jagamisest kahele klassile.”

Kuidas kommenteerib olukorda vallavanem? “Kutimuti noortelaager asub ca 600 meetri kaugusel Laulasmaa koolist. Läbirääkimised on hetkel pooleli, seega täpne ruumikasutus ja tööde maht ja maksumus ei ole veel kokku lepitud,” väidab Alver.

Kas noortelaagril on sobivad ruumid olemas? “Praegu küll mitte. Sellisel kujul need ruumid ei ole olnud meie arvates sobilikud õppetööks, aga vallal on nende sõnade kohaselt olemas mõtted, projektid, plaanid, kuidas mugandada ja kohandada,” räägib Mägi.

Teise alternatiivina on kaalutud koolimoodulite rentimise võimalust. “Oleme käesoleval aastal läbirääkimisi pidanud erinevate moodullahenduste pakkujatega Cramo ja Kodasema,” täpsustab Alver.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.