Laagri raudteeületuskoha likvideerimise asemel olgu kahetasandiline ristmik (1)

Saue valla leht Saue Valdur andis juunikuus teada, et Laagris Kuuse tänava ja Pärnu maantee vahel olev raudteeületuskoht suletakse ning liiklus suunatakse ümber. Raudteeületuseks jääb kasutusele Laagri Maksimarketi juures olev ning uus Veskitammi tänavale ehitatud tunnel.

Selle asemel, et raudteeületuskoht likvideerida, tuleb ületuskoht korrastada ja rajada tunnel. Laagri inimeste Facebooki grupis tekkinud pahameeletormist võib järeldada, et kohalikud elanikud praeguse lahendusega rahul ei ole.

Näiteks toob üks elanik välja, et „see, kui massiliselt Urda ja Laagri rongipeatuste vahel inimesed suvalises kohas raudteed ületavad, näitab, et sealkandis on üks turvaline raudteeületuskoht puudu.“ Teise arvates pikeneb kodutee. “Kuuse tänavalt täna hommikul 18 bussi peale minnes kulus 10 minuti asemel 20 minutit. Reedel tööpäeva lõpus koju tulles oli vaja liikuda läbi kahe bensiinijaama, kus keeravad sisse ja välja autod ning lisaks veel Rimi esine parkla.”

Igal aastal juhtub raudteel kümneid õnnetusi. Seetõttu on arusaadav Saue Valla soov muuta raudteeületus ohutumaks ning suunata inimesed tunnelitesse. Nõmme, Pääsküla ja Laagri on vaid mõned ületuskohtadest, mis vajavad kaasajastamist ja ohutumaks muutmist. Mitte ainult jalakäijatele, vaid ka autodele.
See aga ei tähenda, et ületuskohti peaks tingimata hakkama sulgema. Ka isetekkelised või harjumuspärased ületuskohad võivad kogukonna jaoks olla olulised ja väärida säilitamist. Laagri näite puhul on ületuskoht olnud samas kohas üle 30 aasta ja seda on harjutud kasutama. Vajadus bussipeatuse ja ületuskoha järele on olemas.

Eesti Raudtee AS-i projektijuht Madis Kõpper ütles, et Laagri raudteeülekäigukoht kaotab täiendavalt mõtte. Muutub ju Laagri bussipeatuse asukoht, mis liigub teisele poole Pärnu maanteed ja nihkub Veskitammi ülesõidu kõrvale rajatud jalakäijate tunneli poole. See ei ole aga mõistlik, kuna Veskitammi tänava juures on bussipeatus juba olemas ja vajadus Laagri peatust lähemale liigutada puudub.
Muudatuste tõttu lisaks sellele, et tõenäoliselt hakatakse tulevikus ohtlikus kohas (likvideeritud ülekäik) raudteed ületama, hakatakse ületama ka laia sõiduteed. Selle tulemusel oht kasvab.

Üks Facebooki grupis sõna võtnud inimene arvas, on bussipeatuse liigutamine eelkõige mugav bussijuhile, mitte reisijatele. Sellega võib laias laastus nõustuda, kuna reisijate mugavusele planeeritavad muudatused ei keskendu. Reisijate jaoks muutub paljuski ühistranspordi kasutamine ebamugavamaks, suureneb jalavaev ning neile, kes jalavaeva ette võtta ei taha, muutub kodutee ohtlikumaks.

Siinkohal võiks Saue vald veelkord kaalutleda, kas ette võetud plaanid on põhjendatud. Räägitud on ühistranspordi liini pikendamisest Laagri Maksimarketini. Kui see plaan realiseerub, oleks Laagri bussipeatus ikkagi vajalik, mistõttu oleks vajalik ka ohutu raudteeületuskoht. Ümberistumine Veskitammi tunneli juurest ei ole aga kuigivõrd mõistlik ettepanek.

Risto Kask

pikaaegne Laagri elanik

Kommentaar

Tarvi Viisalu

Eesti Raudtee ohutusjuht

Transpordi arenguprogramm ja vabariigi valitsuse kinnitatud liiklusohutusprogramm ning selle elluviimiskava näevad ette raudteeristete ohutuse meetmena olemasolevate ühetasandiliste raudteeületuskohtade sulgemise mõistlike liikumisalternatiivide olemasolu. Sellest meetmest peavad oma tegevuses lähtuma majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, maanteeamet, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, Tallinna linnavalitsus ja teised kohalikud omavalitsused, ka Eesti Raudtee raudteetaristu-ettevõtjana.

Mõistame, et inimestel on tekkinud tavapärased liikumistrajektoorid ning antud ülekäigule suunas ka bussipeatus, mis nüüdseks on likvideeritud. Ohutusaspekte silmas pidades hindasime kõnealust raudteeülekäigukohta mitte kõige turvalisemaks, sest see paikneb kurvis ja nähtavus on seal piiratud. Lähiaastatel ehitatakse olemasoleva raudtee kõrvale veel teine rööbastee ja rongide liikumine muutub seal oluliselt tihedamaks.

Ohutusest hooliva ettevõttena on meie suunaks ülekäikude planeerimisel asjaolu, et nad oleksid raudtee ületajale võimalikult turvalised ning selleks sai ka Laagrisse ehitatud jalakäijatele tunnel. On igati loogiline, et Saue vald suunas ka transpordi uutele oludele kohaselt ümber. Oleme seda meelt, et eritasandilised raudteeületuskohad (jalakäijate tunnelid) on kindlasti kõige ohutumad lahendused.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.