Saada vihje
Laagri raudteetunneli ehitus algab augustis (0)
Article title
Tunneli ehitus maantee ja raudtee vahel.

Maikuust käivad suured ehitustööd Laagris, Pärnu maanteel ja sealsetel ristmikel. Augustis algab tunneli rajamine raudtee alla. Ristmiku uuendamine maksab kokku 6,8 miljonit, kogu lõik on valmis järgmise aasta sügiseks.

Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna projektijuhi Ksenia Haavistu ütles tänavu märtsis, et ehitustöödega viiakse Pärnu maantee lõik kilomeetritel 13,0-13,7 vastavusse I klassi maanteele nõuetega. 600 meetrit pikk lõik algab Tallinna piiril asuvate väravate juurest ning lõpeb Jälgimäe tee ristmikul.

Liikluse hõlbustamiseks ja ohutuse parandamiseks ehitatakse ümber Veskitammi, Nõlvaku-Vanasilla, Seljaku ja Jälgimäe ristmikud. Tööde käigus ehitatakse kogujateed, kolm jalakäijate tunnelit ja müratõkkeseinad. Autoliiklusele jääb kogu ristmik ühetasandiliseks.

Mitu tunnelit

Tunnelid on Pärnu maantee all ning Veskitammi tänava all. Lisaks ehitab Saue vald Veskitammi liiklussõlme raudteealuse jalgratta- ja jalgtee tunneli koos jalgratta- ja jalgteede võrgustikuga. Raudteeülesõit jääb edaspidi kasutusse.

Pärnu maantee parempoolsete sõiduradade ümberehitus. 

Lõigul on kaks bussipeatust. Üks neist – vasakpoolne – jääb olemasolevasse asukohta, teine viiakse maantee äärest Veskitammi tänava pikenduse äärde. Et tegemist asulasisese liikluskorraldusega, on peatustes kasutusel erilahendused. Ette on nähtud uued platvormid ning ootekojad mõlemasse bussipeatusse. Vanad ootekojad lammutatakse.

Raudtee alt läbi

Tööd algasid mais ning tänaseks on need kulgenud plaanipäraselt. Maanteeameti Põhja regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Tükk ütles Harju Elule, et praegu ehitatakse tunneleid, Pärnu maantee katendit ning ka tehnovõrke.“Täpsemalt rajatakse maantee paremat niiti, sealhulgas kergliiklusteid,” lisas Tükk.

Jalakäijate tunneli ehitus on edenenud. Praegu on maantee ääres pooleli tunneli põranda ning seinte sarruste paigutamine. Samuti valatakse seinte betooni. Raudtee kõrvale on kaevatud tunneli jaoks süvend.

Ka tammist Veskitammi ja Kuuse tänavate suunas käib süvendi kaevamine. Tüki kinnitusel jõuab tunneli ehitus raudtee alla eeldatavasti augustikuu jooksul. Rongliiklust kaevetööd ei takista.

Ristmiku ja maanteede ehitaja on Nordecon AS ning objekti maksumus on 6 837 900 eurot. Sellest 85% ehk tuleb ELi ühtekuuluvusfondist. Järelevalvet teeb AS Taalri Varahaldus.

Kõik tööd maanteel, tänavatel ja ristmikel on valmis järgmise aasta sügisel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.