Kuusalu volikogu esimeest ootab umbusaldamine (0)
Article title
Margus Soom. Foto Andres Tohver

9. aprillil andsid kümme Kuusalu vallavolikogu liiget sisse umbusaldusavalduse vallavolikogu esimehe Margus Soomi suhtes. Umbusaldust hääletatakse volikogus aprilli lõpus või mai alguses.

Reformierakondlane Margus Soomiga on rahulolematud valimisliitu Ühine Kodu kuluvad Kalmer Märtson, Mart Sestverk, Urmo Ristisaar, Ilvard Eeriksoo, Kaido Tseller, Mart Reimann, Raul Valgiste ja Enn Kirsman, Keskerakonna liige Värner Lootsmann ja EKRE-t esindav Sulev Valdmaa.

Kuna Margus Soom oli 18. detsembril 2018 saanud Kuusalu vallavolikogu esimeheks just Ühise Kodu, Keskerakonna ja iseenda häältega, siis võib tõdeda, et liitlased on Soomi tagant ära hüpanud. Mis on selle põhjus?

See ei ole normaalne

“Margus Soom on aasta ja nelja kuu jooksul näidanud ennast ebapädeva ja suutmatu volikogu juhina, kes ei suuda vallavolikogu tööd korraldada ja istungeid juhtida,” on kirjas umbusaldusavalduses.

“Viimase ja ilmeka näitena Margus Soomi suutmatusest vallavolikogu tööd korraldada, on tema poolt tekitatud olukord, kus volikogu esimees ei ole kahe kuu jooksul olnud võimeline kokku kutsuma volikogu istungit, et menetleda ja vastu võtta Kuusalu valla esimene lisaeelarve,” jätkavad umbusaldajad.

“Margus Soomi poolt 30. märtsil 2020 volikogu liikmetele saadetud kirjaga sai teatavaks volikogu esimehe kava (võib-olla) kutsuda volikogu istung kokku alles 30. aprillil 2020 ehk kolm kuud pärast viimati toimunud volikogu istungit,” kõlab süüdistus.

Olukord on halb

Kuusalu vallavolikogu esimees Margus Soom jäi maakonalehele tabamatuks nii meili kui telefoni teel. Vallavanem Urmas Kirtsi, kes on valimisliidu Ühine Kodu juhtfiguur, keeldus kommentaaridest.

Seevastu volikogu liige Sulev Valdmaa on Soomi osas üsnagi konkreetne: “Niisugune olukord ei ole valla juhtimise seisukohalt lubatav. Veelgi enam – minu arvates on kogu Kuusalu vallavolikogu juhtimises rohkem kui aasta jooksul toimunu väljakannatamatu. Seda on ühes või teises vormis ja ka ühel kui teisel juhul minu arvates väljendanud enamik volikogu liikmeid.”

“See ei ole normaalne valla juhtimine, et vallavolikogu istungid on toimunud ebaregulaarselt, sageli väga pikkade vahedega. Niisugune asjade korraldus on toonud kaasa ülipikad volikogu istungid, mille lõpuni ei ole kõik volikogu liikmed saanud osaleda,” arvab Valdmaa.

Küsimused, millele vallavanem Kirtsi vastata ei soovinud

1) 18. detsembril 2018 toetas valimisliit Ühine Kodu üksmeelselt Margus Soomi valimist Kuusalu vallavolikogu esimeheks. Miks nüüd korraga on Ühine Kodu Soomi vastu pöördunud?
2) Milliseid vigu on Soom teie hinnangul vallavolikogu esimehena teinud?
3) Keda soovivad umbusaldajad näha Kuusalu vallavolikogu uue esimehena?
4) Kas Sulev Valdmaa liitumine umbusaldajatega tähendab seda, et Kuusalu vallavalitsuse liikmeks kaasatakse EKRE esindaja?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.