Kose gümnaasiumi algklassid saavad ruumi juurde (0)
Article title
Direktor Martin Medar endise kutsekeskkooli majas ehitustöid inspekteerimas.

Kose alevikus paiknev Kose gümnaasium laienes seitsme aasta eest osaliselt kunagise Kutsekeskkooli nr 40 majja, kuhu paigutati gümnaasiumi algklassid. Nüüd käivad kutsekeskkooli majas taas remonttööd, millega algklassid saavad 15. oktoobriks juurde 1156 ruutmeetrit pinda.

Kaheksakümnendatel Kose alevikus aadressil Hariduse 2 valminud kutsekeskkool nr 40 oli 9058 ruutmeetriga tõeline koloss. Kooli hääbumise järel on sinna kolinud Kose kultuurikeskus, muusikakool, kunstikool, raamatukogu, noortekeskus, päevakeskus, tervisekeskus, loomakliinik ja konstaabel.

2013. aastal hakkasid kutsekeskkooli kompleksi osaliselt kasutama ka Kose gümnaasium ja Kose lasteaed, kes said hoones enda käsutusse ühtekokku 1313 ruutmeetrit. Kui gümnaasium paigutas majja esimesed neli klassi, siis lasteaed kaks vanemat rühma.

Edukas riigihange

Kose gümnaasiumi peamaja aadressil Pikk 15 on 7201 ruutmeetrit suur. Sellegipoolest kimbutab ruumikitsikus, sest viimase kolme aastaga on õpilaste arv tõusnud 623 peale ehk ligemale veerandi võrra.

Õppeaastal 2019/2020 käisid õpilastest 220 ehk 1.–4. klassid kutsekeskkooli majja loodud algkoolis, ülejäänud 403 ehk 5.–12. klassid gümnaasiumi peamajas.

Direktor Martin Medar hakkas õppejuht Sirje Hanikati, valla ehitusnõunik Joe Tamme ja vallavanem Merle Pussakuga ruumipuudust arutama. Otsustati kasutusele võtta kutsekeskkooli pinnad, mis jäävad juba algkooli käes olevate ruumide vahetusse naabrusse hoone teisel ja kolmandal korrusel.

“Kose vallavolikogu tegi lõpliku otsuse gümnaasiumi algklasside osa laiendamisest kutsekeskkooli majas 13. veebruaril 2020,” selgitab Tamme. Algkooli laienduseks küsis direktor vallavolikogult esialgu 1,3 miljonit eurot. Kui riigihankesse mindi, kujunes võitnud pakkumuse hinnaks 811 688 eurot.

Sihtasutus Innovelt loodetakse saada täiendavad 54 326 eurot programmi “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ tugisüsteemide toetusena.

1156 ruutmeetrit

“Ehitustehniline olukord endises kutsekeskkooli hoones on hea,” arvab Tamme. Gümnaasiumi algklasside tarbeks saadakse seal ruutmeetreid juurde 1156.

Kui algklassid saavad lisaruume teisel ja kolmandal korrusel, siis esimesele korrusele kolib Kose Tervisekeskus. Fotod Andres Tohver 

Sinna rajatakse õpilaste rahunemis- ja nõustamistuba, tõhustatud õppega klassid, eritoega klassid, samuti uute funktsioonidega muusikaruum, mis on kasutatav ka sünkroonõppe läbiviimiseks. Lisaks luuakse tugikeskus, kus pakutakse eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist, logopeedilist ja psühholoogilist nõustamist.

“Ehitustööde avakooslolek toimus 18. juunil. Ehitustööde lõpptähtaeg on lepingujärgselt 15. oktoober 2020,“ selgitab Tamme. Tööd on projekteerinud Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, ümberehituse teostab Kose vallavalitsuse tellimusel Remet AS.

Oluliselt varem ehk juba juuli lõpus valmivad aga Kose tervisekeskuse uued ruumid, mis renoveeritakse algklasside alla ehk hoone esimesele korrusele. See on eraldi projekt.

Ehitusnõunik Tamme sõnul käimasolevate ehitustööde järel kunagise kutsekeskkooli kompleksi tühja pinda praktiliselt ei jää. “Hoone on saamas peaaegu 100-protsendilise kasutuse.”

Ajalooline pärand

Direktori Martin Medari hinnangul tõuseb Kose gümnaasiumis aastaks 2026 õpilaste arv 800-ni. “Peale seda hakkab õpilaste arv jälle langema,” prognoosib mees.

Täiesti uue hoone ehitamist Kose vallavolikogus kaalutud ei ole. “Meil on ajalooline pärand, mida on vaja ikkagi säilitada. Pigem natukene investeerida olemasoleva hoonekompleksi parendamiseks kui hakata täiesti uut ehitama,” arvab Medar.

Direktor on koostanud nimekirja remonttöödest ja inventari kaasajastamisest, mida Kose gümnaasiumil aastatel 2020–2030 vaja oleks. Kõige selle eeldatav maksumus on kokku 5 025 400 eurot, kuid osa kulutustest, näiteks loodusainete labor koos füüsika, keemia ja bioloogia klassidega, on juba teoks tehtud.

“Me ei saa ainult valla eelarve peale mängida, sest vallal on ju teisi koole, mis ei või tahaplaanile jääda. Ootame Euroopa Sotsiaalfondi uue perioodi vahendeid. Kool peab ka ise panustama ja leidma nutikaid lahendusi,” arvab direktor.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.