Koole kutsutakse liituma kiusuennetusprogrammiga (0)
Kõik Harjumaa koolid on kuni 15. veebruarini oodatud liituma KiVa kiusuennetusprogrammiga, et hakata alates 2019. aasta sügisest senisest süsteemsemalt kiusamist ennetama ja vähendama.

Käesoleval õppeaastal rakendab KiVa programmi Eestis kokku 70 kooli ja õppekohta, mis teeb vaid ligi 15% kõikidest koolidest. Harjumaal on praegu KiVa koole küll üle 20, kuid sihtasutuse hinnangul neid võiks olla oluliselt rohkem.

Tänavu on Kiusamisvaba Kooli sihtasutusel võimalik programmiga liita veel kokku u 25 kooli, sealjuures kuni kümme venekeelset kooli. See tähendaks, et sügisest oleks Eestis peaaegu 100 KiVa kooli, moodustades ligi 19% kõikidest koolidest.

Programmiga liitumiseks tuleks kooliperedel anda oma soovist märku, täites selleks veebivormi SA Kiusamisvaba Kooli kodulehel www.kiusamisvaba.ee/liitu (olemas ka vene keeles). Seejärel võetakse kooliga ühendust, et leppida kokku kohtumine, kus kõik programmi rakendamisega seotud küsimused läbi arutatakse.

Kohtumisele järgneb ettevalmistusperiood, mille jooksul pakutakse koolijuhile tuge vajaliku muutuse juhtimiseks oma kollektiivis, koolitatakse koolipered välja kiusamist märkama ja tekkinud juhtumeid peatama, viiakse koolis läbi esmane õpilasküsitlushetkeolukorra kaardistamiseks ning koolid varustatakse KiVa programmi kasutamiseks vajalike materjalidega.

KiVa on Soomes Turu ülikooli teadlaste välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mis näeb ette erinevaid konkreetseid tegevusi nii ennetustööks, juhtumite lahendamiseks kui ka kiusamise monitoorimiseks koolis. Mh õpivad lapsed spetsiaalsetes KiVa ennetustundides näiteks erinevaid tundeid tähele panema ja mõistma, grupisurvele vastu astuma, aga ka kiusamist märkama, sellesse sekkuma ning palju muud. Programmi kohta saab lugeda kodulehelt www.kiusamisvaba.ee.

Eestis ja ka mujal maailmas läbi viidud uuringud kinnitavad, et KiVa programm aitab kiusamist vähendada: näiteks on juba 5. aastat programmi rakendanud Eesti koolides vähenenud kiusamisohvrite osakaal ca 30%.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.