Saada vihje
Kolm küsimust: Harju Elule vastab värske Anija vallavanem Riivo Noor (0)

Teid valiti vallavanemaks 21.märtsil. Kuidas on läinud see aeg valla juhina?

Esimesed kümme päeva on läinud väga kiiresti (intervjuu tehtud aprilli esimesel päeval-toim.) Palju uusi tegevusi ning kohtumisi ja tänu sellele aeg lendab. Olen arvestanud sellega, et esimesed kuud on kõige kiiremad ja töömahukamad aga samas ka väga huvitavad. Hiljem kui uus abivallavanem paigas saab paremini töökohustusi delegeerida.
Muidugi on abiavallavanema leidmiseks eeltöö tehtud. Aga lõplikult ei ole veel midagi paigas. Olen seisukohal, et uus abivallavanem võiks tulla maja seest, et tagada sujuv igapäevatöö ning kõik pooleliolevad projektid saaks tõrgeteta lõpuni viidud. Järgneva paari aasta sisse on planeeritud mitmed suured investeeringud ja enamus neist on juba käivitatud. Tõrkeid nendes projektides me endale lubada ei tohi.

Mis on Anija suurimad eelised võrreldes naabritega?

Arvan, et Anija valla eelis on koostöö soov. Kui oleme midagi kokku leppinud, siis tegutseme nende eesmärkide täitmise nimel. Mõtlen seda nii volikogu, vallavalitsuse kui kogukonna seisukohast lähtudes. Meil on ühine soov arendada valda tervikuna ja tasakaalustatult.
Suurimad probleemid on jäätmekäituse tõrked. Pingutusi teeme ka elamumajanduse arendamiseks.

23.juuni toob Aegviidu alevisse Harju maakaitsepäeva. Kuidas on läinud ettevalmistused?

Maakaitsepäeva ettevalmistused sujuvad normaalselt. Oleme mõned korrad kohtunud korraldustoimkonnaga ja ülesanded on paika saadud. Eelmisel neljapäeval oli koosolek Aegviidus. Vaatasime üle tegevuskohad ja panime paika liikumis marsruudid. Nüüd on kõigil osapooltel hulganisti kodutööd teha, et 23. juunil sujuks kõik hästi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.