Kolm küsimust Ivo Rullile (0)
Article title
Ivo Rull. FOTO: Andres Tohver

 

Andres Tohver: Mis põhjustel sa otsustasid luua uudisteportaali Viimsi Uudised?

Ivo Rull: Portaal tekkis Kogukonna Klubi liikmete mõttevahetuses. Kuna Viimsis senini puudus kohalikku elu sõltumatult ja vabalt peegeldav meediakanal, siis leidsime et on vaja selline ise teha. Viimsi valla elanike arv on samas suurusjärgus Viljandi linna elanikega. Siin toimub palju huvitavat ning viimsilastel on suur huvi saada kohalikest asjadest adekvaatset infot. Paraku kajastab vallavalitsuse häälekandja Viimsi Teataja kõigest siin toimuvast vaid väga kitsast, võimulolijatele meelepärast osa.

Lisaks tsenseerimata uudistele ja avamuslugudele avaldab Viimsi Uudised ka meelelahutuslikku ja tarbijatele kasulikku sisu nii sõnas, pildis kui videos. Tahame edastada kohaliku elu tegelikku tukset selle kõikides ilmingutes.

Kuidas hakkab portaal Viimsi Uudised eristuma kaks korda kuus ilmuvast paberlehest Viimsi Teataja?

Portaalina oleme esiteks kindlasti operatiivsem, avaldame erinevaid uudiseid, kommentaare, intervjuusid, repliike ja reportaaže iga päev. Teiseks anname sõna ka nendele kogukonna ühendustele ja isikutele, keda Viimsi Teataja pole suvatsenud avaldada. Ning kolmandaks avaldame vajadusel Viimsi valla juhtimise kohta kriitikat, mida Viimis Teataja pole ealeski teinud. Kindlasti pakume sellistel juhtudel ka vallavalitsuse esindajatele selgituste ja kommentaaride võimalust. Soosime igati heade ajakirjandustavade raamesse jäävat tasakaalustatud debatti ning arvamuste paljusust.

Minu kui Tartu ülikooli ajakirjandusharidusega inimese ambitsioon on teha Viimsi Uudiseid ka oluliselt professionaalsemalt kui seda on kolme vallavalitsuse PR-töötaja poolt kokkupandav tänane Viimsi Teataja.

Kuidas Viimsi Uudised ennast ära majandab?

Meie toimetus tegutseb esialgu õhinapõhiselt, kõik asjaosalised teevad seda oma põhitööde kõrvalt tasuta. Portaali toimimise tehnilised kulud soovime katta nii reklaamibännerite kui ka erakuulutuste avaldamise eest laekuvatest summadest.

Viimsi Uudised ei avalda erakondade ja poliitikute reklaame.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.