Kohus otsustas: Linnamäel jätkub elektri tootmine (0)
Linnamäe hüdroelektrijaama omav Wooluvabrik OÜ sai Tallinna halduskohtus õiguse vee erikasutusloa pikendamiseks tuleva aasta 15. veebruarini ning saab seni jätkata jaamas elektri tootmisega.

Tallinna halduskohus rahuldas 13. aprilli otsusega Wooluvabrik OÜ kaebuse osaliselt ning tühistas keskkonnaameti 29. detsembri korraldusega, millega amet keeldus vee erikasutusluba pikendamast. Kohus kohustas keskkonnaametit pikendama vee erikasutusluba kuni 15. veebruarini 2019, ütles halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNSile.

Vaidluse all oli küsimus, kas keskkonnaamet peaks pikendama Linnamäe hüdroelektrijaama vee erikasutusluba kuni keskkonnamõju hindamise menetluse lõpuni viimiseni ja ameti lõpliku otsuse vastuvõtmiseni uue vee erikasutusloa väljastamise osas.

Kui kaebajal tuleks paisutus likvideerida ja/või hüdroenergia tootmine seisata, ei pruugi tal olla enam ressursse äritegevuse jätkamiseks ja paisutuse taastamiseks, kui uus vee erikasutusluba lõpuks siiski väljastatakse, leidis kohus.

Augustis kuulutas Eesti Energia välja Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestusõiguse enampakkumise. Eesti Energia müüs novembri alguses Linnamäe hüdroelektrijaama ainsa pakkumuse esitanud pakkujale Wooluvabrik OÜ. Poolte kokkuleppel ostusummat ei avaldata.

Enne müüki Linnamäe hüdroelektrijaamas elektrit tootnud Enefit Taastuvenergia juhatuse liikme Innar Kaasiku sõnul oli tootmise müümine muutunud seadusandluse ja regulatsioonide tõttu möödapääsmatuks.

Keskkonnaministeerium on siiani elektri tootmist ja vee paisutamist Jägala jõel selgelt vastustanud, leides, et tamm tuleks avada, et kalad, sealhulgas lõhelised, saaksid jões liikuda.

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku Lampi sõnul tuleks paisjärve kõrvale või asemele taastada loodusilmeline kärestikuline jõgi.

“Kalade läbipääsu tagamine lõhejõgede paisudel on hüdroelektrijaamade operaatorite ja paisu omanike seadusest tulenev kohustus ning senisel viisil ja praegu kasutusel oleva tehnoloogiaga elektritootmist jätkata ei saa,” ütles Lamp mullu augustis.

Keskkonnaministeeriumi seisukohta on oma avaldustes toetanud ka Eesti Kalastajate Selts.

Keskkonnaministeeriumi seisukohale on vastu astunud kultuuriministeerium eesotsas kultuuriminister Indrek Saarega, kelle sõnul tuleks eelistada kultuuriväärtusi ja kohalike elanike huve kaladele. Linnamäe tamm on ehitismälestisena võetud muinsuskaitse alla.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.