Keilas loobuti koolide liitmisest (0)
Keila linn soovis liita praeguse ühisgümnaasiumi ning eestikeelse Keila kooli. Gümnaasiumi hoolekogu oli liitmise vastu, pidades seda ebahumaanseks ning otsisid abi ministrilt. Veebruaris aga loobuti ühtse juhtimise alla liitmisest.

Ühendamisplaani järgi oli mõte luua kahekeelne kool. Senistel ühisgümnaasiumi õpilastel oleks võimaldatud jätkata venekeelse põhihariduse omandamist uuenenud koolis, mis võinuks kanda nime Keila kool.

Linnavalitsus kuulas 16. veebruaril linnapea Enno Felsi ettekannet kujunenud situatsioonist ja kiitis protokollilise otsusena heaks seisukoha mitte liita Keila munitsipaalkoole ühtse juhtimise alla 1. septembriks 2018.

Oksana Jõe vabastati Keila ühisgümnaasiumi direktori ametikohalt usalduse kaotamise tõttu. Oksana Jõele heidetakse ette väärinformatsiooni levitamist kooli õpetajate ja lastevanemate seas Keila kooli ja ühisgümnaasiumi liitmise kohta, millega oluliselt kahjustati kooli, Keila linna ja Eesti riigi mainet.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.