Keila Miikaeli kiriku katuse remont (0)
Kirikuhoone ümber on püstitatud alates eelmise nädala lõpust tellinguid. Millised tööd on algamas?

Vastab Arnd Matthias Burghardt, EELK Keila Miikaeli koguduse vaimulik.

Tõesti, meil algab nüüd katuse remondi esimene etapp. Juhan Kilumetsa firma Rändmeister teeb tööd. Kirikukatus on kaetud šoti kiltkividega ja oleks juba vajanud remonti paarkümmend aastat tagasi. Alustatakse paigast, mis sai 2002. aasta juuli alguses möllanud trombist enim kannatada.

Pikihoone katus remonditakse kolmes etapis. Esimene maksab ligikaudu 100 000 eurot. Enamus rahast tuleb muinsuskaitseametilt. Aga meid toetavad juba aastaid ka Keila linn ja omalt poolt, kogudusena, püüame ka panustada. Meil on koguduses selleks asutatud katuse remondi fond. Nii nagu oreli remondiga 1990-ndate teisel poolel, on kõik palutud ja kutsutud selles töös kaasa aitama. Tänutäheks valmistame tänukirja ja annetajad saavad meeneks kiltkivitüki oma nimega, mille me siis koguduses valmistame.

Kui kaua ehitus vältab?

Kuna meil on vähe raha, siis kestab kogu töö kauem. Kui keegi suurannetaja annetaks kogu vajaliku summa, siis oleks kogu katus ilmselt varsti valmis. Taotlesin just raha teiseks etapiks. Kui taotlus kinnitatakse, tuleks uue etapi toetus muinsuskaitselt järgmisel suvel. Sama on ka kolmanda etapiga. Loomulikult loodame tuge linnalt ja kohalikelt inimestelt. Ehk valmib viimane etapp sügisel 2022.

Kuidas saavad soovijad remonti toetada?

Annetusi on võimalik teha koguduse kantseleis või pangaülekandega koguduse arveldusarvele: Swedbank EE022200221052692355; SEB Pank EE701010022002996009. Märksõna on “Katuse remondiks”.

EELK Keila Miikaeli kiriku ehituse algus jääb 13. sajandi lõppu, mil valmis praeguse hoone kooriruum. Pikihoone valmis 14. sajandil, praegune torn koos kiivriga (kõrgus 50 meetrit) ehitati 1851. Seda remonditi kapitaalselt aastatel 2003–2004.
Praegune kiltkivikatus pandi paika 1860-ndatel aastatel.

Vaata galeriid!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.