Kätte on jõudnud aeg kooliteed planeerida (0)
Article title
Nooremad tarkvaraarendajad ja interaktiivse graafika kujundajad.

Eestis on mitu ameti- ja kutsekooli, igaüks ise Eestimaa otsas. Kõigis neis saab omandada põneva uue eriala ning alustada uue suunaga haridusteed.

Kuressaare ametikool võib Tallinnast ja Harjumaalt vaadates kauge tunduda, kuid tegelikult ei ole see nii kaugel midagi. 1922. aastal loodud ametikoolis õpib praegu ligi 800 õpilast.

Saaremaale õppima

„Meil on läbi aja olnud päris palju noori ja täiskasvanud õppijaid, keda on eelkõige tõmmanud meie erialad. Meelde tulevad näiteks kujundajad, sest Tallinna kutsekoolides neid erialasid õppida ei saa. Samuti noorem-tarkvaraarendajad, meil on praegu mitu mandril elavat õppijat nii noorte kui ka täiskasvanute rühmades,“ ütleb Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk.

Kutsekeskhariduse ja tsükliõppe kokad koos professionaalidega tänavatoitu pakkumas. 

„Õppetöös kasutatakse palju projektõpet ja hea on näha, kuidas õppijad oma projektikaaslastega ise oma start-up-projekte edasi arendavad. Samuti on aegade jooksul olnud palju kondiitreid-pagareid,“ lisab ta.

Täiskasvanute õppetöö toimub tsükliõppena. Kui õppijal on oma muu elu kõrvalt võimalik ca kaks korda kuus Kuressaarde sõita, siis ei ole miski võimatu. Tsükliõppijale pakutakse õpilaskodus viibimise võimalust ka ühe öö kaupa.

Sisseastumisavaldusi saab esitada seitsmenda augustini. Tänavu pakutakse 21 tsükliõppe ja 12 päevaõppe eriala. Õppida saab näitaks väikelaevaehitust, veoauto- ja bussijuhiks, rätsepaks või hoopiski kondiitriks.

Aianduskool ootab tarkust omandama

„Inimesele, kes otsib inspireerivat keskkonda ning moodsaid, mugavaid õpitingimusi, on Räpina aianduskool kindlasti hea valik. Hoolimata suurest vahemaast, on meil igal aastal rohkelt õpilasi Põhja-Eestist, eriti Harjumaalt,“ ütleb Lüüli Kiik, Räpina aianduskooli infospetsialist.

Kui soov õppida on suur, ei ole miski võimatu!

Aianduskoolis saab õppida aiandust, floristikat, keskkonnakaitset, maastikuehitust ning tekstiilkäsitööd. Kõikidel erialadel (v.a tekstiilkäsitöö) toimub vastuvõtt nii päeva- kui ka kaugõppesse.

Tekstiilkäsitööd on siiski võimalik õppida vaid mittestatsionaarõppes. Õppima saab asuda nii põhi- kui ka keskhariduse baasil, õppimisvõimalusi pakutakse ka põhihariduseta õpihuvilisele.

Kuressaare ametikooli stilistide moekollektsioon „Lucid dreams“. Fotod Taavi Tuisk, Kuressaare ametikool 

„Sel aastal avame taas abiaednike õppegrupi neile, kes sooviks õppida eesti keelt ning jätkata hiljem erialaõpinguid eesti keeles. Rõõm on tõdeda, et kuivõrd tegemist on aianduskooliga, siis aedniku eriala ongi see kõige populaarsem, mida õppida soovitakse. Huvi suurenemist on märgata iseäranis kahel viimasel aastal, mistõttu on tänavu kaalumisel täiendava aednike õpperühma avamine,“ lisab Lüüli Kiik.

Kutseõpingutes omandatakse väga palju teadmisi praktika vormis. Õpilased saavad praktikat erialaettevõtete juures ja valdkonna spetsialistide juhendamisel. Praktika eesmärk on koolis omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamine ning täiendamine. Õpilaste tööd teenusena ei pakuta, kuid tehes koostööd ettevõtetega, kus kooli õpilased praktiseerivad, on võimalus õpilastele ka praktikavõimalust pakkuda. Valik kooli tunnustatud praktikaettevõtteid on loetletud kooli kodulehel.

Vastuvõtt Räpina aianduskooli kestab neljanda juulini. Põhjalikumalt vastuvõtu kohta loe kooli kodulehel www.aianduskool.ee/vastuvott.

Haapsalusse ametit omandama

Haapsalu kutsehariduskeskusest on saanud koostööaldis kogukondlik hariduskeskus, mis pakub kutseõpet 12 eri valdkonnas, kokku peaaegu 30 erialal ligi 800 õpilasele.

Iga-aastane avaaktus. Foto Haapsalu kutsehariduskeskus 

Haapsalus saab sügisest haridust omandama asuda infotehnoloogia-, toitlustus-, turismi-, ehitus-, bürootöö ja raamatupidamise-, sotsiaal- ning puidu- ja käsitöövaldkonnas, seda nii kutseõppe kui ka kutsekeskharidusõppe õppekavadel. Viimane annab peale õpitava ameti kaasa ka keskhariduse. See on noorele hea võimalus peale keskhariduse ka väärt amet omandada, et hiljem oskusi edasi arendada või koolist oskustöölisena tööle suunduda.

„Meie juures saab jätkata ka oma poolelijäänud õpiteed põhikoolis või gümnaasiumis. Pärast põhikooli lõpetamist saab noor tulla õppima kokaks, ehitajaks, bürooassistendiks, tisleriks, turismiettevõtte teenindajaks või IT-süsteemide nooremspetsialistiks.Haridusliku erivajadusega õppijale pakume sel sügisel võimalust õppida abikokaks, puidutöötlejaks või oma silmaringi kutsevalikuõppes laiendada.  Täiskasvanutel on valikuvõimalus veelgi suurem – neil on võimalus õppima asuda tervelt 16 erialal, nii töökohapõhises kui ka koolipõhises õppevormis,“ ütleb Tiia Tiisler, Haapsalu kutsehariduskeskuse avalike suhete juht.

Moodne õppevahend – kasvuhoone makett Räpina aianduskoolis. Foto Kalle Toom 

Kõige populaarsem eriala on IT-süsteemide nooremspetsialisti õpe. Märgata on ka suurt huvi koka ja abikoka eriala vastu. Täiskasvanute seas on populaarseks saanud näiteks lapsehoidja, raamatupidaja, aga ka sotsiaalvaldkonna erialad – tegevusjuhendaja ja hooldustöötaja.

Räpina aianduskooli õppehoone. Foto Lauri Veerde 

Suvine vastuvõtuperiood Haapsalu kutsehariduskeskusesse on avatud alates esimesest maist. Kandideerida saab sisseastumise infosüsteemi Sais.ee kaudu, aga ka koolis kohapeal. Selleks palutakse eelnevalt oma tulekust teada anda helistades telefonil 666 1751 või kirjutades vastuvott@hkhk.edu.ee, et vastuvõtutöötaja teaks teid kooli oodata.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.