Muutused jäätmekäitluses on vajalikud jäätmete ringlusse võtmiseks