Kangru lasteaed valmis kolm kuud varem (0)
Sel kolmapäeval avati Kiili vallas Kangrus uus lasteaiamaja, mille ehitamiseks kulus 1,2 miljonit eurot. Kummalisel kombel oli maja mitu kuud tühjalt seisnud, sest ehitajal kulus maja ehitamiseks ettenähtust kolm kuud vähem aega.

„Maja valmis kiiresti,“ ütles Kiili vallavanem Aimur Liiva. „Oktoobris hakati puid maha võtma, löödi kopp maasse ja maikuuks oli maja valmis, mis oli pretsedenditu, sest oleme kuulnud, et pigem lähevad tähtajad üle.“

Raha, mida kulus ehituseks 1,212 miljonit eurot, saadi suurem osa EASi linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetmest. „Oma jõududega poleks suutnud 1,2 miljonit välja panna, aga õnneks kattis meetme toetus 80 protsenti,“ ütles Liiva. „Suur tänu saksa, inglise, prantsuse ja teiste riikide maksumaksjatele. Aga ka valla 20% pole väike raha.“

Tundub hea auraga

Kangru lasteaed on neljas lasteaiamaja Kiili vallas. Kõik neli maja on ühise juhtimise all ning lapsi käib Kiili Lasteaia majades 386. Uues Kangru majas on kaks sõimerühma, üks 3-aastaste rühm ning liitrühm 4-7-aastastele lastele.

Kangru lasteaed. 

„No seda maja oli vaja küll, sest nüüd saame kohti pakkuda ka kõigile valla kaheaastastele,“ ütles Kiili Lasteaia direktor Maibi Rikker. „See on väga vahva maja, ja tundub, et hea auraga. Mõni kabinet oleks võinud lisaks olla, aga muuga olen küll rahul.“

Vallavanem Liiva ütles, et tööde tellija Kiili Varahalduse SA jäi töödega väga rahule. „AS Parmeroni (lasteaia ehitaja – M.T.) projektijuht Erkki Aadli, kes ehitust vedas, suutis väga professionaalselt töid korraldada ja probleemkohti lahendada,“ lausus ta.

Kiidetud ehitaja esindaja Kristjan Lumi ütles, et kui tavaliselt räägitakse põlglikult, et nüüd sai raha jälle betooni valatud, siis Kangru lasteaia puhul see ei kehti. „See ütlus on väheke ülekohtune selle maja kohta – siin on raha ikka värvidesse valatud,“ ütles ta.

Laste arv langeb

Aimur Liiva sõnul on Kiili vallas jõutud selleni, et lastehoiuteenus on kõigile elanikele tagatud moel või teisel ning seda hinna eest, mis ei ületa seadusega lubatud piire. „Kiili vallas käib tänase seisuga lasteaias või valla lastehoius 340 last. Naaberomavalitsuste, eeskätt Tallinna lasteaedades käib umbes 40 last. Eralasteaedades või -hoidudes on umbes 25 last ning neile kompenseerib vald kohatasu kuni 300 eurot kuus,“ selgitas ta.

Kiili volikogu esimees Mihkel Rebane tuli avamisele suure taimega. 

Tulevikus tõenäoliselt uusi hooneid juurde pole vaja valda ehitada. „Lasteaiaealiste laste arv lähiajal oluliselt enam ei suurene, pigem hakkab kergelt isegi langema,“ märkis ta, ja lisas, et umbes 10-15% vallaelanike jaoks on ühel või teisel põhjusel nagunii mugavam viia laps või lapsed Tallinna lasteaeda.

„Ruumiprobleemi teravik on nihkunud lasteaiast kooli (Kiili gümnaasiumi – M.T.), kus on kindlasti vajalik alustada algklasside osa juurdeehitusega ning loodame selle lähima paari aasta jooksul ka valmis saada,“ ütles Liiva.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.