Henn Põlluaas: suurem omavalitsus ei tähenda rohkem demokraatiat (0)
Kuu aja pärast toimuvatel kohalike volikogude valimistel on EKRE uus tulija – neli aastat tagasi ei olnud nad oma nimekirjaga väljas üheski omavalitsuses, sest erakonda veel ei eksisteerinud. Tänavu ollakse nimekirjaga väljas üheksas Harju omavalitsuses kokku 108 kandidaadiga.

Endine Saue linnapea ja tänavu Saue vallas EKRE esinumbrina kandideeriv riigikogu liige Henn Põlluaas ütlesb et head tulemust loodetakse kõigis üheksas omavalitsuses. „Kuna ise kandideerin Sauel, siis loomulikult loodan, et teeme parima tulemuse meie ühendvallas,“ märkis Põlluaas, kes eelmistel kohalikel valimistel kandideeris valmisliidu nimekirjas, sai isikumandaadi ning valiti Saue linnapeaks.

Kas valimislubadused erinevates omavalitsustes on EKREl programmiliselt ühtsed või erinevad?

Meil on kohalike valimiste jaoks erakonna poolt koostatud üldised seisukohad, nn EKRE 10 käsku, millest lähtume kõikides omavalitsustes.
Lisaks koostavad kõik nimekirjad – oleme esindatud enamikes omavalitsustes – eraldi valimisplatvormi, mis lähtub konkreetselt kohalikest oludest, probleemidest ja vajadustest. Oluliselt kergem on koostada detailset programmi omavalitsustes, keda haldusreform ei puudutanud. Ühinenud omavalitsustes, nagu näiteks Saue ühendvald, on terve hulk uusi probleeme ja küsimusi, mis tuleb lahendada. Kokkuvõttes on igas omavalitsuses oma programm.

Millised omavalitsused Harjumaal on need, kus loodate teha kõige parema tulemuse? Kas olete erakonnas seadnud ka kindlad eesmärgid, millest allapoole jäämine oleks ebaõnnestumine?

Kuna ise kandideerin Sauel, siis loomulikult loodan, et teeme parima tulemuse meie ühendvallas. Arvuliselt ei ole meie nimekiri küll suur, kuid kvaliteet on seevastu seda parem. Meil kandideerib näiteks kaks endist Saue linnapead, mina ja Tõnu Urva, kellel on head eduka kohaliku omavalitsuse juhtimise teadmised ja kogemused, ning ka ülejäänud nimekiri koosneb väga asjalikest ja kompetentsetest inimestest, kelle valimisest vald ainult võidaks.

Kuulda on juba, et mõned osapooled ei kavatse kõike Saue valla liitumislepingus kokkulepitut täita.

Kuna EKRE ei ole erakonnana kohalikel valimistel varem osalenud, on iga meie inimene mõnes volikogus või vallavalitsuses samm edasi. Ebaõnnestumine ei ole seetõttu võimalik. Kuid kindlasti loodame head tulemust kõigis omavalitsustes, kus me väljas oleme, näiteks Kuusalus, Harkus, Raes, Jõelähtmel, Kiilis, Sakus jne.
Küsitluste järgi on EKRE toetuse poolest Eestis kolmandal kohal, eestlaste seas teisel ja meeste seas esimesel. Kahtlemata mõjutab see meie üldist tulemust positiivselt. Paljudes omavalitsustes on inimestel esmakordselt võimalus anda hääl uue ja korruptsiooniskandaalidest puutumatule, ausale ja ainsale mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes eesti rahva eest seisvale erakonnale.

Kandideerite ise tekkivas Saue vallas. Saue linnas on EKRE varem teinud head tulemused – mida prognoosite seekord?

Olen veendunud, et teeme nii Saue linnas kui Saue ühendvallas väga hea tulemuse. Minu linnapeaks olemise ajal oli Saue nii haldus- kui majandussuutlikkuse poolest Eesti parimaid omavalitsusi. Tänaseks on need positsioonid Saue linnas võimul olevate Reformierakonna ja IRLi poolt maha mängitud. Meil ei ole enam isegi bussiühendust Tallinnaga, mis minu ajal pandi lisaks tööpäevadele käima ka nädalavahetusel. Reformierakond ja IRL sõitsid liitumisküsimuses teerulliga üle kolmveerandist linnaelanikest jne. Nad on selgelt näidanud, et lähtuvad vaid võimuhimust ja erakondlikest huvidest, mitte inimeste soovidest ja heaolust ning kahjuks ei ole vähimatki põhjust arvata, et neil oleks kavatsust või võimekust ühisvalda teistmoodi juhtida. Nii mõnegi teise erakonna ja valimisliidu puhul on kahjuks samad tendentsid nähtavad ja seda terve uue valla ulatuses.
Elu peab peale ühinemist paranema kõikjal, mitte vastupidi.

Millist koalitsiooni prognoosite Saue vallas tekkivat? Kas usute, et tekkiv suurem omavalitsus suurendab ka demokraatiat vallavolikogus ja valla juhtimises laiemalt?

Koalitsiooni koosseisu on veel vara prognoosida, kuid kohaliku elu edendamise nimel on EKRE alati koostööks valmis.
Suurem omavalitsus iseenesest ei too kindlasti kaasa suuremat demokraatiat. See sõltub valimiste tulemusest, isikutest ja erakondadest, kes uude volikogusse valitakse; sellest, kui esindatud endised vallad ja linn saavad olema. Kui muutusi ei tule ja samad isikud, kes ka täna ühinenud omavalitsusi juhivad, jätkavad, siis näeme lähiaastatel hoopiski haldussuutlikkuse, elanike heaolu ja omavalitsuses osutatavate teenuste allakäiku. Puudub ju täna vallavalitsuse hoonegi, kuhu uus volikogu mahuks, erinevate omavalitsuste struktuuride ja raamatupidamise, teenuste ja juhtimise ühildamisel ei ole sisuliselt veel mitte kusagile jõutud.

Kahjuks on ka Harjumaal üks EKRE liige enda erakonnale vastu kandideerimas.

Kuulda on juba, et mõned osapooled ei kavatse kõike liitumislepingus kokkulepitut täita. Segastes oludes ei saa demokraatia suureneda. EKRE teeb loomulikult kõik, et kellegi klikihuvid ei saaks prevaleerima, et kuulata inimesi kohtadel ning tõsta kogukondade aktiivsust ja osalust ühiste probleemide lahendamisel.

Kas ka EKRE ridades on inimesi, kes erakonna liikmena kandideerivad hoopis mõnes valimisliidus? Kui nii, siis kuidas nendega käitute – kas neid ootab erakonnast väljaheitmine?

Valimisliidus kandideerimine on aktsepteeritud juhul, kui vastavas omavalitsuses puudub EKRE nimekiri. Enda erakonnale vastukandideerimine ja -töötamine ei tule loomulikult kõne allagi, selle välistab juba meie põhikiri. Üle Eesti on siiski mõni üksik inimene, kes seda reeglit on rikkunud ja nemad kuuluvad erakonnast välja arvamisele. Kahjuks on ka Harjumaal üks EKRE liige enda erakonnale vastu kandideerimas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.