Hanguv telepilt saab peagi minevikuks ehk kiire internet: puust ja punaseks! (0)
Elektrilevi on välja käinud lubaduse, et esimesed reageerijad saavad endale kiire interneti juba juunis. Harju Elu uurib, kas esimesed liitumised on juba toimunud ja kui kaua võtab aega, et kõik soovijad koju kiire interneti saaksid. Vastas Elektrilevi taristu liitumisteenuste juht Oliver Ruus.

Olete öelnud, et esimesed kodud saavad kiire internetiühendusega liituda juba juunis.
Kas täpsustaksite, kas esimesi kiire internetiga liitujaid on ka Harjumaal, millises omavalitsuses?

Esimesi liitumispakkumisi Eestis hakkama tegema juunis. Hetkel on vara öelda, kas mõni omavalitsus ka Harjumaalt saab juba juunis pakkumise. Kindlasti hiljemalt juulis. Omavalitsused ja asulad, mis on ehitusvalmis, hakkavad tulema ka meie kodulehele. Kiire interneti võrk saab valmis kuni kuue kuu jooksul pärast seda, kui konkreetses piirkonnas liitumise võimaluse avame.

Kuidas hakkab toimuma kiire interneti väljaehitus Harjumaal? Millal peaksid kõik soovijad saama kiire interneti?

Kiire interneti võrgu väljaehitus hakkab Harju maakonnas juba projekti esimesel aastal. Harjumaa on kõige suurem omavalitsus, seega siin maakonnas loome ka kõige rohkem ühendusi viie aasta jooksul. Kõik, kellele on võrk võimalik ehitada ja kellel on vajadus kiire interneti võrgu järele Harjumaal, saavad selle hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

Kas kiire internet kui kaasaegne lahendus tuleb ainult maa-alustesse kaablitesse või kasutate ka õhuliine?

Kasutame viie aastase projekti puhul nii maakaablit kui ka õhuliine. Esimesel aastal on rohkem kasutusel õhuliine. Elektrilevi rajab kogu kiire interneti võrgu olemasolevatele liinidele. Kui arvestame seda, et suurem osa Eesti elektriliinidest on õhuliinid ja need asuvad eriti hajaasustusega piirkondades, kus kiire interneti puudus on kõige suurem, siis on õhuliinide kasutamine selliseks puhuks kõige mõistlikum. Maakaabli paigaldamine on lihtsalt kordades kulukam ja kui ainult maa alla rajada, siis poleks meil võimalik 200 000 inimeseni viie aastaga jõuda.

Mille järgi valite piirkonnad, kus hakkate kiire interneti teenust pakkuma?

Täpsustan esmalt, et meie kiire interneti teenust ei paku. Me ehitame valmis operaatorineutraalse avatud kiire interneti võrgu, kus saavad teenust pakkuma hakata kõik sideoperaatorid, kes seda soovivad.
Piirkondade valikul on väga oluliseks komponendiks piirkonnast tulnud sooviavalduste hulk, kuna see näitab kõige paremini piirkonna inimeste reaalset huvi kiire interneti võrgu vastu. Rolli mängib ka olemasoleva elektrivõrgu ülesehitus ja kiire interneti põhivõrgu asukoht piirkonna suhtes. Need kaks mõjutavad kiire interneti võrgu investeeringu suurust konkreetses piirkonnas.

Kas kohalikud elanikud, külaseltsid või omavalitsused saavad Elektrilevi valikuid mõjutada?

Saavad! Elanikud saavad esitada sooviavalduse kiire interneti võrguga liitumiseks. See ei kohusta inimest esialgu millekski konkreetseks, kuid annab meile olulise info, kus piirkonnas on huvi ja vajadus kiire interneti võrgu järele kõige suurem. Sooviavaldusi saab esitada Elektrilevi kiire interneti kodulehel www.elektrilevi.ee/kiireinternet#

Külaseltsid ja omavalitsused saavad aidata kaasa operaatorineutraalse sidevõrgu agitatsiooniga – seda on vaja, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet ja suunata inimesed meie juurde oma soovidest teada andma. Omavalitsused saavad panustada kohalikus meedias informatsiooni jagamise ja selgitamisega.

Väheminformeerituile palun selgitust: millised võimalused avanevad kiire internetiga veel peale interneti? Kas tekib ka parem erinevate telekanalite levi?

Operaatorineutraalne kiire interneti võrk võimaldab valida sideteenuseid erinevate teenusepakkuja käest. Kiire internetiga kaasnevad paljud eelised nagu stabiilne ühendus, laiem valik interneti ja teleteenuseid ja täiendavad elukoha turvalisuse ja automatiseerimise võimalused, mis nõuavad head internetiühendust.

Näiteks kas kuskil X külas elav inimene, kel pole väga head telepilti, peaks senisest operaatorist, Elisast, lahti ütlema ja sõlmima lepingu Elektrileviga?

Klient ei pea senisest teenuse osutajast lahti ütlema, teenuse osutaja ei kao kuskile, kuna Elektrilevi ise valmis ehitatavas võrgus teenust pakkuma ei hakka. Seal hakkavadki pakkuma teenust erinevad tuntud või vähem tuntud sideoperaatorid. Elektrilevi võrk võimaldab operaatoritel edastada kvaliteetset teenust seega hanguva telepildi ajad Elektrilevi võrgus olevatele klientidele on peagi kauge mälestus.

Esmane liitumine, nagu on kirjas teie kodulehel, hakkab maksma 199 eurot. Kui palju on hiljem kuutasu?

Peale liitumistasu lõpp-klient Elektrilevile tasusid ei maksa. Tasu arveldamine käib läbi sideteenuse osutaja, kelle pakettide hinnad algavad 16 eurost ning keskmine paketi kuutasu jääb 25 euro kanti.

Mida olulist ütlete veel Harjumaa inimestele?

Lisainfo meie võrgu kohta on leitav meie kodulehelt www.elektrilevi.ee/kiireinternet ja soovitame inimestel jälgida oma postkasti ja reageerida kui liitumise võimaluse teavitus on saabunud. Kui mingil põhjusel ei ole teavitust tulnud, siis kindlasti esitada sooviavaldus, et saaksime võrgu arendamisel jälgida klientide soove.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.