Ettevõtlusminister: Paldiskit võib tuua eeskujuks teistele (0)
Article title
Rene Tammist.
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ütles lühiintervjuus Harju Elule, et Paldiski ettevõtjate initsiatiivi kohaliku elu arendamisel võiks tuua eeskujuks teistele piirkondadele Eestis.

Külastasite 19. oktoobril Paldiskit. Milline on Teie hinnangul olukord linnas ja laiemalt Lääne-Harju valla ettevõtluses?

Rene Tammist: Paldiski on väga hea näide, kuidas riigi ning omavalitsuse partnerluses ja kohalike ettevõtjate initsiatiivil on piirkond elujõuline. Tunda on entusiasmi ja optimismi ning tahet mõelda suurelt ja julgelt ka ette võtta. Meeldiv oli märgata ka ettevõtjate tugevat sotsiaalset vastutustunnet, siirast soovi parandada end ümbritsevat elukeskkonda – on selleks siis kortermajade renoveerimine töötajatele või siis vanast ühiselamuhoonest vägagi moeka ettevõtlusmaja arendamine, kust ei puudunud ka linnaelanikele mõeldud saun ja spordisaal.

Kas poolsaare võimalused on tänaseks piisavalt hästi ära kasutatud?

Kindlasti on neid võimalusi veelgi enam ning Paldiski ettevõtjate poolt ellu kutsutud initsiatiivrühmad ja koostöökogud aitavad neid võimalusi veelgi täpsemalt sõnastada ja loodetavasti ka realiseerida. TeamPaldiski visioon ja haare on väga muljetavaldav ning ettevõtjate initsiatiivi võiks tuua julgelt eeskujuks ka teistele piirkondadele.
Mulle on väga sümpaatne Paldiski tunnuslause “Rohelise energia linn”. See piirkond võiks oma tuuleparkide ja teiste keskkonnasõbralike energialahendustega olla just rohetehnoloogiate katselava.

Millised on piirkonna ettevõtjate-firmade suurimad mured?

Väljaspool Tallinnat tegutsevate ettevõtjate suuremad mured on sarnased üle kogu Eesti: töötajate leidmine, neile elukohtade tagamine, teenuste kättesaadavus.
Ääremaastumise vastu tuleb võidelda eelkõige ettevõtluse arendamise kaudu.
Ettevõtjad väljaspool Tallinna ja Tartut saavad taotleda toetust näiteks võrkudega liitumiseks. Ettevõtluse arendamisele on pööratud tähelepanu ka piirkondlikul tasandil. Mitmes Eesti piirkonnas on käivitatud valdkondlikud kompetentsikeskused, mis muuhulgas pakuvad tuge Eesti puidu-, mööbli- ja laevaehitussektori teadmistepõhisele arengule. Tööstusalade ja -piirkondade avaliku infrastruktuuri arendamiseks väljaspool suuremaid linnapiirkondi on riik andnud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetust. Edukalt toimivad mitmed tööstusalad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.