Eesti Raudtee: Riisipere-Turba raudteelõik valmib aasta pärast (0)
Article title
Praegune raudtee lõpp Riisiperes.

Harju Elu küsimustele vastas Eesti Raudtee peaprojektijuht Urmas Leinfeld.

Millal algavad Riisipere-Turba raudtee ehitustööd ja kes ehitab?

Riisipere-Turba raudtee ehitustööd on planeeritud 2019. aastasse. Kokku sõlmitakse neli ehituse peatöövõtu lepingut. Sõlmitud on neist esimene ehk Riisipere uue veoalajaama projekteerib ja ehitab lepingujärgse 2 099 366 euroga Elektrizace železnic Praha.
Tänase seisuga on kõik ehitushanked välja kuulutatud, kuid hankemenetlused käivad ja töövõtulepingud on sõlmimata. Seega ei oska me veel öelda, kes on teised töövõtjad.
2019. aasta ehitustööde ajakava kohaselt algavad trassil raadamise- ja kasvupinnase koorimise tööd veebruaris, muldkeha ehitustööd mais ja raudtee ehitustööd juulis.

Kas ja kui palju tuleb raudteetrassi võrreldes praegusega muuta?

Tänaste plaanide kohaselt lõpevad ehitustööd uue aasta novembris. Seda juhul, kui ei tule tagasilööke (nt hankevaidlustused). Siis on võimalik järgmise aasta lõpus rongiliiklus Turbasse avada.
Lõigu pikkus on 6,5 kilomeetrit. Raudteetrass muutub veidi vaid Riisiperes, et tagada raudteekõverale ühtlane raadius. Mujal jääb vana trass samaks. Rajatakse kaks torusilda, üks truup ning remonditakse raudteeviadukt Veetõusme teel.

Kuidas hakkab nägema välja Turba jaam ja tulevane platvorm?

Turba peatuskohta rajatakse 138-meetrine reisijate ooteplatvorm. See näeb arhitektuurses plaanis välja samasugune nagu ülejäänud platvormid AS Eesti Raudtee taristul. Platvorm rajatakse endisest Turba jaamahoonest kagu poole. Selle kõrvale ehitab Saue vald parkla ja bussipeatuse.
Edasiste Turba-Haapsalu-Rohuküla tee lõikude ehitust ei oska AS Eesti Raudtee kommenteerida. Hetkel on meile antud ülesanne arendada raudteed kuni Turba peatuskohani.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.