Saku gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga viis abiturienti (0)
Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustas Rahvusooper Estonia talveaias maakonna kuld- ja hõbemedaliste ning üleriigiliste aineolümpiaadide Harjumaa voorude võitjaid. Kuldmedali saab 20 ja hõbemedali 14 noort.

Kuldmedali saajatest viis on Saku gümnaasiumi abituriendid ning kolm kuldmedali saajat on Maardu gümnaasiumil, Viimsi keskkoolil ja Kallavere keskkoolil. Kaks kuldmedaliga lõpetajat on Saue gümnaasiumil ja Paldiski ühisgümnaasiumil ning üks kuldmedaliga lõpetaja Kuusalu keskkoolil ja Loksa gümnaasiumil.

Kaks hõbemedalisti on Saku gümnaasiumil, Kuusalu keskkoolil, Loksa gümnaasiumil, Saue gümnaasiumil, Jüri gümnaasiumil ja Keila koolil. Maardu gümnaasiumil ja Kiili gümnaasiumil on mõlemal üks hõbemedali saaja.

Koos medalisaajatega tunnustati ka aineolümpiaadide Harjumaa voorude võitjaid ning 2. ja 3. koha saajaid, kes osalesid aineolümpiaadide üleriigilises voorus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.