Algab Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri ringi ehitus (lisatud video) (0)
Sel nädalal algavad Tallinna ringtee Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitustööd. Kuni kevadeni jääb liikluskorraldus Tallinna ringtee lõigul km 9,7–11,6 püsima endistviisi.

Maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juhi Lembit-Alo Kippari sõnul tekivad esialgu lõigule vaid kiiruspiirangud ning teekitsendused. Suuremad liikluskorralduse muudatused on töövõtjal plaanis alates 2016. aasta märtsist.

Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ümberehituse eesmärgiks parandada liikluse sujuvust ning tõsta liiklusohutust. Viimase kümne aastaga on liiklussagedus Tallinna ringteel kasvanud pea 50%. Tänaseks on selle teelõigu keskmine liiklussagedus kasvanud 10 300 sõidukini ööpäevas, millest 17% moodustab raskeliiklus.

Viadukt üle ringtee

Põrguvälja liiklussõlm on Tallinna ringtee, Jüri aleviku ja Põrguvälja tehnopargi liikluse kokkusaamispunktiks. Praegu on sealne liikluskorraldus lahendatud samatasandilise ringristmikuna, kuid see ei toimi enam piisava läbilaskvusega ning tipptundidel tekivad ummikud. Ringristmiku asemele tuleb sinna eritasandiline ristmik, kus Jüri ja Põrguvälja vaheline liiklus hakkab käima üle Tallinna ringtee.

Jüri jaotusring on Tartu maantee alune ringtee, millelt saab võtta suuna kõigi Eesti põhimaanteede suunas. Olulisi muudatusi jaotusringil ei tule, küll aga korrigeeritakse ringristmiku pealesõitude ja väljasõitude trajektoore.

Ehitama märtsis

Esmalt on töövõtjal plaanis arheoloogilised uuringud ning pinnase väljakaeve. Talve jooksul jätkub väljakaeve ning algavad tee mullete ehitamine, vee- ja kanalitrasside ümber- ning juurdeehituse tööd, sadeveesüsteemide väljaehitamine, kommunikatsioonitrasside ümbertõstmine jmt. Viadukti ehitustöödega alustatakse 2016. aasta märtsis.

Ehitustöid teostab Lemminkäinen Eesti AS, ehituse omanikujärelevalvet BRP Insenerid OÜ. Tööde maksumus on 8,4 miljonit eurot. Ehitustööde planeeritav kestvus on 16 kuud. Tööde lõpuks on lepingus 18. jaanuar 2017.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.