Saada vihje
TEE-EHITUSE INFOLEHT: Tallinna ringtee km 0,6-2,8 (0)

Maanteeamet ja Nordecon AS sõlmisid 13. juulil 2017 lepingu Tallinna ringtee km 0,6–2,8 ehituseks. Tegemist on teelõiguga, mille algus läheb kokku Tallinna-Narva maantee ja Tallinna ringtee ristmikule kavandatava Väo liiklussõlmega. Lõigu lõpp viiakse kokku Tallinna ringtee Lagedi liiklussõlmega, mis valmis lõplikult käesoleva aasta suvel.

Nordecon AS on ehitustöid teostanud alates 2017. aasta sügisest. Vahepealse ajaga on rajatud kaks uut, 100,64 m pikkust viadukti üle olemasoleva Ülemiste-Maardu raudtee ning lammutatud vana viadukt. Samuti rajati Tallinna ringtee km 1,22 Veneküla tunnel, mille Veneküla-poolse kessooni ehitustööd on veel käsil. Lisaks paigutati Ülemiste-Maardu raudtee alla 30-tunnises raudteeaknas kaks binokkeltruupi ja rajati ka 444 meetrit müratõkkeseina. Ehitusobjekti võib pidada keskmisest keerukamaks mitmete rajatiste ja suurte töömahtude tõttu.

Selleks hilissügiseks valmib 2,25 km pikkune Tallinna ringtee lõik kaasaegseks 1,6-meetrise laiuse betoonpiirdega eraldusribaga 2+2 sõiduradadega maanteeks. Hetkel on käsil viimased asfalteerimistööd, katte markeerimised ning haljastustööd.

Ehitustegevusest ja liikluskorraldusest

Ehitustegevus ei ole töövõtja ja maanteeameti jaoks kulgenud esialgse plaani kohaselt, sest seoses maaomandi küsimustega vähenesid lepinguperioodi vältel kõrvalteede rajamise mahud. Maanteeamet koostas operatiivselt projektlahendi muudatuse, millega jäeti ära Veneküla tunnelist edasiviivad juurdepääsuteed.

Samuti muutus Väo ristmiku lahendus, kuhu rajatakse orienteeruvalt kaheks aastaks foorristmik. Esialgne projekt nägi ette Väo karjäärist väljasõidu läbi rajatava tunneli ning Veneküla juurdepääsutee. Muudetud projekti järgi saab Väo karjäärist välja foorristmiku kaudu. Veneküla elanikud pääsevad oma kodudesse järgneval kahel aastal km 1,3 asuva mahasõidu kaudu. Järgneva kahe aasta jooksul töötatakse maanteeameti poolt välja Veneküla sõlme uus projektlahend ning seejärel saavad liiklejad hakata Veneküla sõlme kasutama täies mahus selliselt, nagu see esialgu oli planeeritud.

Väo ristmikule rajatava foorristmiku asukohas palume liiklejatel olla tähelepanelikud, kuna foori täpne režiim kohandatakse vastavalt tegelikule olukorrale. Foorristmiku lõplik häälestus saab paika novembri keskpaigaks.

Viaduktide alla on viimasesse avasse rajatud sõidutee, mille kaudu toimub edaspidi mööda Tallinna ringteed Jüri poolt tuleva autoliikluse tagasipööre Jüri suunas. Eelnimetatud sõiduteed saavad kasutada liiklejad, kes soovivad Lagedi poolt tulles saada näiteks Juhani Puukooli või liigelda mööda ringteed Keila suunal. Praegu kasutuses olev tagasipöördekoht, mis asub Juhani Puukooli juures, likvideeritakse hiljemalt novembri teises pooles.

Täiendav info

Täiendavat infot ehituses olevate projektide kohta leiab maanteeameti kodulehelt. Tallinna ringtee km 0,6-2,8 ehituse materjalidega on lehelugejatel võimalik tutvuda aadressil: https://www.mnt.ee/et/ehitus/vao-loigu-tehniline-projekt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.