Saada vihje
Suur osa tervisekeskustest valmib 2018 lõpul (0)
Järgmise aasta lõpuks peab Eestis olema valmis vähemalt 15 uut tervisekeskust, mis asuvad piirkonna tõmbekeskustes ning kus asuvad peale perearstide ja õdede tööle ka muud tervisespetsialistid. Harjumaale rajatakse tervisekeskusi üheksa, hiljuti sai rahandusministeeriumilt rahastamise kinnituse Jüri tervisekeskus.

Tervisekeskuste rajamiseks said omavalitsused, haiglad ja ettevõtted (sh perearstid) taotleda raha Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF). Taotlusi hindab rahandusministeerium. Harjumaalt esitati üheksa taotlust, seitse tuli neid omavalitsustelt, lisaks esitasid taotluse Keilast PJV Hooldusravi SA ning Loksalt sealse ravikeskuse ostnud Viru Haigla AS. ERFi rahaga ei kaeta kõiki kulusid, ülejäänu peab lisama taotluse esitaja.

Hiljuti sai oma taotlusele rahandusministeeriumilt jah-sõna Rae vallavalitsus, kellele eraldatakse ERFist 766 000 eurot, et ehitada Jürisse uus tervisekeskus.

Nõuded peab täitma

Jürisse rajatakse järgmise aasta detsembri lõpuks uus tervisekeskuse hoone, kus abivallavanem Jens Vendeli sõnul asuvad tööle viis perearsti ja kümme pereõde. Lisaks hakatakse uues keskuses pakkuma koduõenduse, ämmaemanda ja füsioteraapia teenust ning hoones hakkavad asuma ka apteek, hambaravi ja psühholoogilise nõustamise kabinet.

Uutele tervisekeskustele on riik esitanud ka omapoolsed tingimused – seal peab olema vähemalt kolm perearsti, lisaks koduõed, ämmaemand ja füsioterapeut. Soovituslik on sotsiaaltöötaja olemasolu, sest tervisekeskuse kontseptsioon näeb ette, et sinna koondatakse nii tervise- kui sotsiaalvaldkonna teenused.
Rae vald on juba välja kuulutanud arhitektuurikonkursi, uue hoone projekteerimistööd peaksid valmima järmise aasta veebruariks. Ehitama hakatakse tervisekeskust järgmise aasta mais.

Kokku tuleb üheksa

Ka Kehra linnas peaks uus tervisekeskus uksed avama järgmise aasta lõpus. Anija abivallavanem Marge Raja ütles, et uues tervisekeskuses hakkavad töötama kolm perearsti, kuus pereõde, ämmaemand, füsioterapeut ning psühholoog. Lisaks pakutakse koduõendusteenust. Kehrasse uut hoonet ei ehitata, tervisekeskuse jaoks renoveeritakse Kreutzwaldi tänaval asuvad ruumid. Kehra tervisekeskuse alla hakkavad kuuluma ka kohalikud tervisekeskused Aegviidus ja Raasikul.

Saue valla tervisekeskus peaks plaani järgi valmima järgmise aasta sügisel. Uus keskus hakkab asuma Sauel, kuid kuivõrd ka Saue linna esitatud taotlus sai vabariigi valitsuselt heakskiidu, hakkab ühinenud Saue valla asuma kaks piirkondlikku tervisekeskust – peale Laagri ka Saue linnas.

Saue vallavanem Andres Laisk on varem Harju Elule öelnud, et Laagri tervisekeskus läheb maksma 1,2 miljonit eurot. Rahandusministeeriumist öeldi Harju Elule, et peale Rae valla on praeguseks rahuldatud ka Saue valla taotlus. Laagri tervisekeskuse rajamist toetatakse 690 000 euroga.

Uued tervisekeskused avatakse peale nimetatud nelja veel Keilas, Kosel, Loksal, Sakus ja Tabasalus. Kõik need peaksid uksed avama 2018. aasta lõpuks, erandiks on Keila linn (2017) ja Saku (2019).

TEAVE
Rando Lai
Harku valla arendusspetsialist

Tabasalu tervisekeskuse rajamise projekti raames lammutatakse praegu Tabasalus Teenuste 2 hoonest perearstikeskuse kasutuses olev hooneosa ning rajatakse selle asemele täiesti uus perearstikeskus.
Esialgse kava kohaselt luuakse eeldused järgmiste teenuste pakkumiseks: 4 perearsti ja 8 pereõe ruumid, ämmaemandus, füsioteraapia, teraapia ja psühholoogiline nõustamine, koduõendus, sotsiaalnõustamine, apteek, hambaravi. Vajadusel ja ruumiprogrammi võimalusel võib tulevikus lisateenuseid veelgi juurde tulla.
Hetkel on meie taotlus rahandusministeeriumis menetluses ning ootame lähiajal ka lõplikku positiivset otsust. Tervisekeskuse valmimise esialgne lõpptähtaeg on planeeritud 2018. aasta detsembrisse, kuid ettenägematute asjaolude ilmnemisel projekteerimis- ja ehitustööde käigus võib uue keskuse avamine mõne kuu võrra edasi lükkuda.
Tabasalu tervisekeskuse rajamine maksab praeguste plaanide kohaselt umbes 1,1 miljonit eurot.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.