Saada vihje
RMK ootab Harjumaa inimeste mälestusi metsaistutusest (0)
RMK paneb tänavu Harjumaa riigimetsadesse kasvama üle miljoni puu ning kutsub metsanädala ajal kõiki harjumaalasi, viagra order kes varasematel aastatel metsaistutuses kaasa on löönud, generic taas metsa, erectile et oma kätetöö üle vaadata.

Kuna sel aastal möödub kümme aastat sellest, kui 10 000 laulu- ja tantsupeolist ning vabatahtlikku panid suure talgutöö käigus Eesti riigimetsa kasvama miljon puud, on RMK loonud spetsiaalse veebilehe www.rmk.ee/miljonpuud.

“Ootame inimesi metsa vaatama, kui kõrgeks puud kümne aastaga kasvanud on ning milliseid metsatöid selle aja jooksul tehtud on,” selgitas veebilehe loomist RMK Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai. “Et kümne aasta taguseid raiesmikke üles leida, oleme kaardile kandnud 200 tollast istutuskohta üle Eesti, sh 34 Harjumaal.”

Iga koha juures on toodud täpsed koordinaadid ja loetelu seal kümne aasta jooksul tehtud töödest, samuti on inimestel võimalus lisada oma foto ja meenutus aastatetagusest istutamisest.

Näiteks on Jõelähtme vallas Saunja külas toimunud metsaistutust meenutanud Kadri: “Olin kolmene. Läksime vanemate ja nende sõpradega metsa istutama. Istutasime lagedale mullasele platsile kamba peale sada väikest kuuske. Ema kaevas augu, mina ja isa panime pisikese kuusepuu sisse ja isa tallus mulla kuuse ümbert kinni. Olime seal umbes keskpäevast õhtuni.”

Selle ja teiste laekunud meenutuste ja fotode põhjal paneb RMK kokku näituse ning materjal antakse üle Eesti Rahva Muuseumile. Et kümnenditagust istutuskohta metsas hõlpsamini üles leida, on RMK paigaldanud toonastele lankidele uued sildid.

Veelgi rohkem puid, kui kümme aastat tagasi talgutöö käigus üle Eesti maha istutati, paneb RMK tänavu mulda ainuüksi Harjumaa riigimetsades. Andrus Kevvai sõnul moodustavad puudest enam kui poole piirkonnale kõige iseloomulikumad männid. “Mände istutame 952 000, kuuske 298 000 ja kaske 81 000,” sõnas Kevvai. “Tänavune istutusmaht on 549 ha, mis ületab olulisel määral varasematel aastatel tehtut. Erandiks on 2012. aasta, mil istutasime sama palju ehk 548 ha. Varasemaga võrreldes teeme sel aastal ka rohkem noore metsa hooldamist.”

Metsahoolduse hulka kuuluvad need tööd, mis tehakse metsaistutuse järgselt – metsauuenduse hooldus pisikestele puudele ja valgustusraie noorendikuks sirgunud puudele. “Tänavu teeme noore metsa hooldust Harjumaal 2170 hektaril,” selgitas metsaülem Andrus Kevvai.

Uuendusraiet küpsete metsade uuendamiseks ja metsade kestlikkuse tagamiseks teeb RMK Harjumaal 632 ha, mis on alla 1% Harjumaa riigimetsade pindalast ja võrreldav varasemate aastatega. Umbes sama palju, 600 ha, teeb RMK Harjumaal ka harvendusraiet, millega luuakse paremad kasvutingimused alles jäävatele puudele.

Harjumaa metskonna metsade pindala on 82 505 ha. Harjumaa metsade keskmine vanus on 70 aastat: männikutel 79, kuusikutel 62 ja kaasikutel 49 aastat. Eesti metsade keskmine vanus on 61 aastat – männid on keskmiselt 78- ning kuused ja kased 47-aastased.

Harjumaa riigimetsadest 50% on majandatavad, 31% majanduspiirangutega ja 19% rangelt kaitstavad. Võrreldes Eesti keskmisega on Harjumaal majandatavat metsa vähem ja majanduspiirangutega metsa rohkem.

Kokku istutab RMK 2014. aastal riigimetsa ligi 18 miljonit taime. Noore metsa hooldustöid teeb RMK üle Eesti 39 500 ha, uuendusraiet 8700 ha ja harvendusraiet 10 000 ha.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.