Saada vihje
Kirikuõpetaja Laats valiti aasta seksuaaltervise edendajaks (0)
Eesti Seksuaaltervise Liidu liikmed valisid oma aastakoosolekul 2017. aasta seksuaaltervise edendajaks Risti koguduse õpetaja ning hingehoidja Annika Laatsi.

Eesti Seksuaaltervise Liidu president Marie Abel ütles, et Laatsi kandidatuur esitati liidu liikmete poolt, kuna tema avaldus kooseluseaduse teemal ETV arvamussaates „Suud puhtaks“ kõneles kõigi inimeste võrdsest kohtlemisest ja nende õiguste kaitsest, sõltumata nende seksuaalsest orientatsioonist.

„Eesti Seksuaaltervise Liit peab oluliseks just neid samu võrdse kohtlemise põhimõtteid ja me töötame igapäevaselt selle nimel, et kõigile inimestele oleks soost, seksuaalsest orientatsioonist, rassist ja muudest tunnustest sõltumata seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad,“ lausus Abel.

Annika Laats oli auhinda saades üllatunud. „Ma ei ole teinud rohkemat kui mu töö ette näeb – mu töö ja kutsumus on kuulutada Jumala tingimusteta armastust. Inimesed, nende lood ja elud on ikka väga eriilmelised, ja kes olen mina, et nende üle kohut mõista või neid muutma hakata,“ ütles ta.
Auhind, klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö „Mitmekesisus“, anti üle Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatusega toimunud õhtusöögil, mille raames arutati ka kiriku rolli üle seksuaaltervise ja inimese seksuaalsuse teemade käsitlemisel.

Seksuaaltervise edendaja auhinnaga soovitakse tunnustada inimesi või organisatsioone, kes on Eestis seksuaaltervise ja seksuaalõiguste valdkonnas eriliselt silma paistnud, kes on oma eeskuju ja entusiasmiga innustanud teisi, mõjutades sellega positiivselt kõikide inimeste elu ja heaolu. (HE)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.