Viimsi volikogu opositsioon soovib sisulist kaasamist (0)
Viimsi volikogus opositsiooni jäänud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), valimisliidu Kogukondade Viimsi ja Keskerakonna esindajad tegid esmaspäeval avaliku pöördumise uue võimuliidu poole.

Pöördumine on ajendatud äsja koalitsioonilepingu sõlminud Reformierakonna, Eesti 200, valimisliidu Vali Viimsi ja Isamaa lubadusest korraldada volikogu komisjonide ja muude kohtade täitmine opositsiooni kaasavalt.

Pöördumise allkirjastanud Kristel Menning EKRE-st, Ivo Rull Kogukondade Viimsist ja Annika Vaikla Keskerakonnast märgivad, et tunnustavad Lauri Hussarit, kes tulevase Viimsi vallavolikogu esimehena on mitmetes avalikes intervjuudes lubanud kaasata opositsiooni volikogu töösse märkimisväärselt laiapõhjalisemalt, kui see toimus eelmise volikogu koosseisu ajal.

“Samas juhime tähelepanu, et nii kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kui ka Viimsi valla põhimääruses sätestatud alatiste komisjonide esimeeste valimise kord tagab aseesimeeste kohad opositsioonile niikuinii ja hea poliitiline tava näeb ette, et revisjonikomisjoni esimeheks saab opositsiooni esindaja,” märgib opositsioon.

“Meid teeb ärevaks Hussari intervjuus Postimehe TV-s kõlanud väide, et Viimsi koalitsioonil on kavas täita lisaks volikogu esimehe kohale ka kõik volikogu aseesimeeste kohad oma esindajatega. Näeme selles eelmistes vallavolikogude koosseisudes praktiseeritud opositsiooni tõrjumist, kuigi uus koalitsioon on lubanud muutusi valla juhtimiskultuuris,” seisab avalduses.

Eelnevast lähtuvalt on Viimsi volikogu opositsioonil uuele koalitsioonile kolm ettepanekut.

Esiteks toimuks tegelik kaasamine juhul, kui volikogu esimese aseesimehe koht jäetaks opositsioonile täitmiseks. “Teiseks on meil ettepanek, et kuivõrd Kogukondade Viimsi, Eesti Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt hääletas ühtekokku ligi 36,9 protsenti kõikidest hääletanutest, siis lisaks komisjonide aseesimeeste kohtadele hakkaks igasse vallavolikogu alatise komisjoni koosseisu kuuluma lisaks kaks lihtliiget opositsioonist, see tähendab, et moodustada seekord Volikogu alatised komisjonid vastavuses Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele,” paneb opositsioon ette.

“Kolmandaks eeldame, et lähtuvalt poliitilisest kultuurist ei sekku koalitsiooni liikmed opositsiooni sisemistesse valikutesse ja aruteludesse, sh opositsiooni valikutesse komisjonide koosseisude määramisel,” seisab pöördumises. “Oleme valmis konstruktiivseks ja lahendustele orienteeritud koostööks koalitsiooniga Viimsi valla parimaks võimalikuks arenguks ja anname endast parima volikogu tulemuslikuks ja rahumeelseks koostoimeks võttes omapoolse vastutuse Viimsi hea poliitkultuuri eest.”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.