Viimsi võimuleppe sõlmisid Reform, Eesti 200, valimisliit ja Isamaa (0)
Esmaspäeval sõlmisid Viimsi valla juhtimiseks koalitsioonilepingu Reformierakond, Eesti 200, valimisliit Vali Viimsi ja Isamaa.

Loodav võimuliit näeb, et vallavanemana jätkab Illar Lemetti ja volikogu esimehe kohale asub Lauri Hussar.

Nelja osapoolega tagatakse võimalikult laiapõhjaline koalitsioon ja seeläbi viiakse ellu mitmekülgne ning ambitsioonikas programm. Koalitsioonipartnerid näevad vajadust koostada Viimsi vallale 20 aastane arengustrateegia, anda uus mõõde valla keskkonnahoiule (sh laiendada kaitsealasid), alustada valla uue üldplaneeringu koostamist, tugevdada hariduse kvaliteeti ning pöörata veelgi suuremat rõhku viimsilaste vaba aja veetmise ja sportimise võimaluste laiendamisele.

Reformierakonna poolt alla kirjutanud piirkonna juhatuse liikme Siim Kallase sõnul on programm ambitsioonikas ja tulemas on mitmeid mahukaid investeeringuid nagu näiteks spordikeskus, aga lõpuni viiakse ka Artiumi ning Randvere kooli juurdeehituse rajamine.

Eesti 200 Viimsi osakonna juht Lauri Hussar tõi välja senisest avatuma ja opositsiooni kaasavama töö ning kiirema asjaajamise, kus vallaelanike kirjadele hakatakse vastama 20 päevaga.

Erakond Isamaa esindaja Jan Trei rõhutas vajadust tagada kodulähedased koolikohad ning võimaldada igale lapsele lasteaiakoht. Valimisliidu vali Viimsi esindaja Pille Petersool oli heameel selle üle, et koalitsioonilepingus on kajastatud selline oluline teema nagu ligipääsetavus avalikele hoonetele, mille parandamisega on vajalik tegeleda.

Valdkonnad jagatakse osapoolte vahel järgmiselt: vallavanema koht ja üks abivallavanema koht (planeerimise, ehituse ja kommunaalvaldkond) jäävad Reformierakonnale; haridusvaldkonna abivallavanema koht jääb Isamaale, kultuuri- ja spordivaldkonna abivallavanema koht läheb Eesti 200-le ning sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abivallavanema koht valimisliidule Vali Viimsi. Volikogu esimehe koht jääb kokkuleppe kohaselt Eesti 200-le.

Uues Viimsi volikogus on Reformierakonnal kuus, Eesti 200 kolm ning Vali Viimsil ja Isamaal kummalgi kaks mandaati, mis annab 21 kohalises volikogus kokku 13 kohta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.