Viimsi valda veab kiire võrgu Telia (0)
Pärast seda, kui kiire interneti Harjumaa inimestele tuua lubanud DigiMaa tegevus peatati, on valitsenud teadmatus, kes valguskaabli võrku rajama hakkab. Sel esmaspäeval sai selgeks, et vähemalt Viimsi valda rajab selle Telia, kes lubab esimesi ühendusi juba järgmise aasta sügiseks.

Sel esmaspäeval allkirjastasid Viimsi vallavanem Siim Kallas ja Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saar ühiste kavatsuste protokolli. Telia investeeringu suuruseks saab olema kolm miljonit eurot. Viimsi vald on omalt poolt seadnud eesmärgiks, et 1. juuniks 2019 oleks 95 protsendil Viimsi valla majapidamistest ja ettevõtetest tehniline valmidus kiire interneti kasutamiseks.

Telia Eesti võrgu- ja infrastruktuuri arenduse allüksuse juht Toivo Praakel ütles Harju Elule, et ettevõte võttis ise vallaga ühendust. „Esimene kontakt tuli Telia poolt, kuna oleme nagunii moderniseerimas oma interneti püsivõrku,“ lausus ta.

Pannakse valguskaabel

Kiire internet peab tähendama, et ka tulevikus, kui üles- ja allalaaditavad infomahud kogu aeg suurenevad, saab ühendust endiselt kiireks nimetada. Selle tarbeks ei ole seni rajatud vaskkaablivõrgud enam piisavad. Seetõttu rajabki Telia Viimsi valda valguskaablivõrgu. Praakeli sõnul asendatakse praegune vaskkaablivõrk täielikult või osaliselt.

„Arvestatav osa Viimsist saab kaetud valguskaabli võrguga, kus pakume juba täna internetikiirusi nii alla- kui üleslaadimisel 1 Gbit/s. Mingit osa jääb ilmselt teenindama vasevõrk, kuid ka vasetehnoloogial hakkame juba uuel aastal pakkuma uusi ja märgatavalt suuremaid kiirusi ning seda tänu uuenenud VDSL2 tehnoloogiale. See tagab kõigile huvilistele vähemalt kuni 100 Mbit/s kiiruse,“ selgitas ta.

Kui palju läheb aga võrguga liitumine maksma? Kui DigiMaa oma plaane tutvustas, pakuti ühenduse hinnaks 200–300 eurot. Telia projektis on arvestatud samaväärse tasuga, kuid täpne summa sõltub eri piirkondade arendustest, asustustihedusest ja elanike huvist. „On neid, kellele ei lähe kiirema internetivõrguga liitumine täiendavalt midagi maksma, osal juhtudel võib liitumine ilmselt kuni 300 eurot leibkonna kohta maksta,“ ütles Praakel.

Kes soovivad Viimsi vallas võrguga liituda, peavad andma Teliale oma soovist teada. Selleks on eraldi veebileht: www.telia.ee/tulevikuinternet.

Valla ja Telia allkirjastatud ühiste kavatsuste protokoll pole eksklusiivne, mis tähendab, et ka teisi teenusepakkujaid oodatakse projektis osalema. Samas ootab Telia ka teistelt omavalitsustelt huvi korral päringuid, siiani pole ükski vald Harjumaalt veel ühendust võtnud.

Töökohtade nimel

Viimsi vald on pikalt vaaginud võimalusi, kuidas vähendada pendelrännet pealinna ja Viimsi vahel. Kuivõrd vallas pole ruumi, et sinna saaksid kolida suured tööstus- või logistikaettevõtted, on eesmärgiks võetud nn tarkade töökohtade loomine. See eeldab korraliku netiühenduse olemasolu.

Kallase sõnul parendab rajatav kiire interneti võrk nii elukeskkonda kui elavdab kohalikku ettevõtlust. “Volikogu esimehe Taavi Kotka eestvedamisel tegime alguse projektiga, mille eesmärk on luua viimsilastele tehniline valmidus kiire interneti kasutamiseks. See on oluline edasiminek nii kohalike elanike jaoks kui ka toetab meie tulevikuplaane, kus näeme oma majanduslikku potentsiaali just tarkade töökohtade loomises,” ütles ta. „Loodan, et kohalike huvi on suur.”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.