Viimsi vald vallandas kaheks päevaks Haabneeme kooli juhi (0)
Article title
Haabneeme kool.

Viimsi vallavalitsus ütles 19. novembril erakorraliselt üles Haabneeme kooli juhi Sirje Toomla töölepingu, põhjendades seda koolis aset leidnud süsteemsete väärkohtlemise juhtumitega. Üks algklasside õpetaja võib olla lükanud ning tõuganud oma õpilasi. 20. novembri õhtul aga loobuti Haabneeme kooli direktori Sirje Toomla vallandamisest ja temaga ollakse koostööd jätkama

„Meile on teatavaks saanud kahetsusväärsed süsteemsed väärkohtlemise juhtumid Haabneeme koolis, mis ulatuvad tagasi eelmise aasta novembrisse ja millest koolijuht ei ole tööandjat ehk vallavalitsust õigeaegselt teavitanud, et nende juhtumitega koheselt ja õiguspäraselt tegeleda,“ ütles Viimsi vallavanem Laine Randjärv 19. novembril.

„Tegime meile saabunud info põhjal kohe ka politseile kuriteoteate, mille põhjal on tänaseks algatatud kriminaalmenetlus,“ ütles Randjärv vallavalitsuse pressiesindaja vahendusel. „Kuna menetlus on käimas, ei saa detaile praegu täpsemalt kommenteerida ega avaldada. Asjaga tegeleb edasi prokuratuur.“
Randjärve sõnul on keeruline kinnitada, kas väärkohtlemise juhtumeid on teadlikult varjatud või ei võetud ametialase hooletuse tõttu jäetud meetmed olukorra lahendamiseks tarvitusele. „Igal juhul vastutab koolijuht siinkohal sajaprotsendiliselt,“ ütles Randjärv. „Meile laekunud info oli õõvastav ning ei jätnud võimalust jätta sellele reageerimata.“

Vald esitas kuriteoteate politseile oktoobris ja seda samal päeval, kui asjaolud vallavalitsusele teatavaks said.
„Koolis turvalise õppe- ja töökeskkonna tagamine on valla jaoks absoluutne prioriteet ja eelkõige on see vallavalituse poolt ametisse määratud koolijuhi igapäevane ülesanne – tagada turvalisus ja teavitada tööandjat koheselt juhtumitest, mis seda turvalisust võivad ohustada. Sirje Toomla koolijuhina on siin jätnud ametialased kohustused kahetsusväärselt täitmata, mistõttu ei saa me lubada tal koolijuhina jätkata,” ütles Randjärv.

“7. novembril alustati kuriteoteate alusel kriminaalmenetlus – teates kirjeldatud info järgi võib üks algklassi õpetaja olla aasta vältel mitmel korral lükanud ja tõuganud oma õpilasi ning sellega neile valu põhjustanud. Hetkel ei ole õpetajale veel kahtlustust esitatud, esmalt kuulatakse üle kannatanud,” ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas.Sirje Toomla töötab Haabneeme kooli direktorina alates 2014. aasta juulist .

Ootamatu pööre

Kolmapäeva õhtul aga loobuti Haabneeme kooli direktori Sirje Toomla vallandamisest ja ollakse valmis temaga koostööd jätkama. Nii teatas vald 21. novembri hommikul pressiteate vahendusel.

Viimsi vallavalitsuse ja Haabneeme kooli ühisel initsiatiivil toimus kolmapäeva õhtul Haabneeme koolis koosolek, kus osalesid vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad, kooli vanematekogu liikmed, õpetajaskond ning õpilasesinduse esindajad. Kohtumisel olid kõik ühisel nõul, et vägivald pole tolereeritav mitte kusagil ja mitte mingil tingimusel.

Pärast põhjalikku mõttevahetust jõudsid osapooled ühistele seisukohtadele ja vallavalitsus on valmis jätkama koostööd kooli direktori Sirje Toomlaga.

Vallavanem Laine Randjärv möönis koosolekul, et otsus Haabneeme Kooli direktor Sirje Toomla tööleping erakorraliselt üles öelda oli tehtud otsuse tegemise ajal vallale teada olnud infole tuginedes. Haabneeme kooli juhtkond ja hoolekogu tunnistasid, et kooli poolne teabevahetus vallavalitsusega on jätnud samuti soovida.

Osapooled saavad pärast kohtumist ühiselt kinnitada, et koolis toimunud erakorralise töölepingu ülesütlemisega seotud vägivallajuhtumid on kooli sõnul tugispetsialistide poolt läbi töötatud, neile on antud professionaalne hukkamõistev hinnang ning kool võtab endale kohustuse taolistest juhtumitest edaspidi valda viivitamatult teavitada.

Viimsi valla poolne jõuline reageering laste vastu suunatud vägivallaga seotud juhtumitele tulenes murest kooli keskkonnas lastele tagatud turvalisuse pärast ning kolmapäevane kohtumine veenis vallavalitsust, et edaspidiste võimalike sarnaste probleemide korral reageeritakse adekvaatselt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.