Saada vihje
Viigem lilli naistele! (0)

Selle nädala lõpus tähistame rahvusvahelist naistepäeva.

Naistepäev on erakordselt kummalise saatusega päev, hospital mida riikliku tähtpäeva või koguni riigipühana pühitseti peaaegu kogu nõukogude aja vältel. Ametlikult tähendas see koosviibimisi töökohtades ja pidu pereringis. East ja staatusest sõltumata kingiti naistele ja tüdrukutele lilli. Nagu vanade kevad-talviste naistepühade puhul, impotent oli ideaaliks, asthma et naiste töö teevad sel päeval mehed. Naistepäev on viidud ÜRO tähtpäevade nimistusse.

Heites pilgu ajas tagasi, on üksnes juba 20.-21. sajandi naistepäeva sümbolid oluliselt muutunud. Sel päeval korraldatakse vägivallavastaseid aktsioone, rahvusvahelisi foorumeid, kriisikeskuste abistamist. See on päev, kui räägitakse naiste muredest ja probleemidest. Nii arenenud maades kui ka arengumaades on alates 1970. aastatest tehtud palju naiste olukorra parandamiseks. Siiski on veel palju teha.
Naistepäev annab võimaluse märgata naiste saavutusi ja tuua esile kitsaskohti. Numbrid, mida näeme statistikast, on hirmuäratavad. Igal aastal sureb maailmas ligi 700 000 naist abordi tagajärjel. Kriisikolded on hirmsad iga inimese jaoks, kuid sealt kasvab välja ka kohutav statistika. Nimelt on tänapäeval toimuvates konfliktides üle 95 protsendil juhtudest suunatud vägivald naiste ja laste vastu. Seda näeme selgelt näiteks Lähis-Idas, kus islamivõitlejad sunnivad noori naisi endaga abielluma ja lapsi müüakse orjusesse. Lisaks kõigele sellele moodustavad naised maailma ligikaudu 1,3 miljardist vaesest kokku umbes 70 protsenti.

Need on teemad, millele peame oma ühiskonnas üha rohkem tähelepanu suunama. Palju sellest on iga inimese enda võimuses. Rääkige naiste rollist ühiskonnas ning perekonnas, soolisest võrdõiguslikkusest, hariduse ja tööturu jaotusest ja naiste kohtlemisest.

Loodan, et Harjumaa mehed kohtlevad oma naisi ja oma töö- või koolikaaslastest naisterahvaid sel päeval erilise hoolega. Viige oma sõpradele ja töökaaslastele lilli ja veelgi parem, võtke midagi pidulikumat ühiselt ette.

Soovin kaunist naistepäeva kõigile harjumaalastele, pidage meeles endale kalleid inimesi!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.