Veskimöldre haridusmaja saab viimast lihvi (0)
Article title
Direktor Toomas Artma Veskimöldre haridusmaja ees, mille põhikooli osa kohta kasutatakse nimetust Laagri kooli Möldre maja. Foto Andres Tohver

2019. aasta kevadel nurgakivi saanud Veskimöldre haridusmaja avatakse 25. augustil ansambel Trafficu kontserdiga. 1. septembril alustavad seal kooliteed 120 last, kuid ruumid leiavad ka 60 lasteaialast. Maja järk-järgulise täitumise käigus jõuab õpilaste arv haridusmajas kuue aasta pärast 430-ni.

“Laagri kool jäi õpilaste jaoks liiga väikeseks. Käis suur nuputamine, kas teha Laagri koolile mõni tiib juurde või kooli ette eraldi hoone algklasside majana, aga lihtsad arvutused ütlesid, et võimla, söökla ja muu infra ei pea sellele vastu, mõistlik on ehitada täiskompleks uude eramupiirkonda. Nii on ka laste jaoks mugavam,“ selgitab Laagri kooli direktor Toomas Artma Veskimöldre haridusmaja sünnilugu.

Sobilik krunt uue kompleksi jaoks leiti Alliku külast Veskirahva puiestee 21. Krundile kerkinud Veskimöldre haridusmaja hakkab kavade kohaselt tegutsema nii, et seal paiknev kool on Laagri kooli teine õppehoone nimega Möldre maja, lasteaed aga Veskitammi lasteaia teine maja.

Loomuliku kasvamise teel

Artma sõnul on Laagri koolis õppeaastal 2020/2021 ca 1000 last, kellest 120 hakkavad õppima Möldre majas. “Siin on meil esimene, teine ja kolmas klass – kõik kahe paralleeliga.”

Päris väikeste tarbeks moodustatakse haridusmajas kolm lasteaiarühma kokku 60 lapsega.

See tähendab, et esialgu neljandat, viiendat, kuuendat, seitsmendat, kaheksandat ja üheksandat klassi Möldre majas ei olegi. Nendeni jõutakse järk-järgult kooli loomuliku kasvamise teel. 2026. aasta sügiseks on majas klassid esimestest üheksandateni, kus õpib kokku ca 430 last.

Maja täitumine kooliõpilastega tähendab ühtlasi seda, et hiljemalt viie aasta pärast tuleb lasteaialastele uus hoone ehitada.

Kuna esialgu on haridusmajas õpilasi vähe, on ka klassiõpetajaid kõigest kuus. Kehalise kasvatuse õpetaja, muusikaõpetaja ja rütmikaõpetaja jagavad aega nii Laagri kooli peamaja kui Möldre maja vahel. Ka ujumas ja malet mängimas käivad Möldre lapsed peamajas.

Laagri kooli ja selle Möldre maja vahe on 1,3 kilomeetrit. Et mõlemas majas õpetavad pedagoogid kiiresti mööda kergliiklusteed ühest kohast teise jõuaksid, on kavas neile mõned elektritõukerattad osta.

Avar ja valgusküllane

Veskimöldre haridusmajja astudes üllatab esimese asjana avarus. Esimese korruse garderoob, söögisaal, aula ja õpilaste panipaikade ala on kõik kujundatud ühe suure ruumina.

Lisaks on esimesel korrusel administraatori ruum, muusikaklass, käsitöö- ja kodundusklass, puu- ja metallitöö klass, lasteaia osa, samuti võimla, mida saab vajadusel kardinaga poolitada.

Teisel korrusel paiknevad nii juhtkonna ruum kui ka õpetajate tuba. “Selles majas ei ole eraldi direktori kabinetti ega õppealajuhataja kabinetti,” üllatab Artma. Eraldi on avatud kontor psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi ja HEV õppe koordinaatori tarbeks, lisaks väiksemad toad, kus tugispetsialistid lastega vestlusi läbi viivad.

Teisel ja kolmandal korrusel paiknevad peamiselt tavaklassid. Seal on iga õpilase jaoks lauake ja tool – ühtekokku 26 komplekti. See aga, kas need paigutatakse ruumis üksteisest eraldi, ridadena, poolkaartena või ringidena, sõltub pedagoogi otsusest.

Tavapäraselt käib klassis kuni 24 õpilast. Täiendavad lauad on klassiruumides juhuks, kui väikeklassi erivajadustega õpilane tuleb mõnest tunnist osa saama suure klassi juurde.

Kehalise kasvatuse õpetajate ruumis hakkavad silma kahe sauna tablood. Üks saunadest on esimesel korrusel poiste riietusruumide juures, teine teisel korrusel tüdrukute riietusruumide juures.

Haridusmaja mööbli tarnis kooli poole jaoks Teritaja OÜ, lasteaia poole tarbeks Kumer Saag OÜ. Artmal on mööbli, aga ka ventilatsiooni kohta vaid kiidusõnu öelda.

Salvrätikuid meenutavad kollased võrelised aknakatted on mõeldud keskpäevase päikese tõrjumiseks, mis on iseäranis ere aprillis ja mais. “See on energiatõhususe pärast, et ei peaks jahutust nii palju kasutama,” räägib direktor.

Küll on direktor kriitiline kunstmurukattega jalgpalliväljaku suhtes. “Jalgpallurite sõnul oleks tänapäevase väljakukattena paremat muru oodanud, praegune põrutab liialt põlvi,” väidab Artma.

Veskimöldre haridusmaja

Valmib 25. augustil 2020
Projekteeris AB Tava
Ehitajaks Ehitus 5 ECO
Ehitusmaksumus koos sisustusega 7,2 miljonit eurot
Suletud netopind 5194 ruutmeetrit
Esialgu 120 õpilast, 60 lasteaialast
Tulevikus kuni 430 õpilast

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.