Velko AV – ettevõte, kes plaanib neljapäevast töönädalat (0)
Article title
Erik Jüriöö usub, et kui tema ideed ellu jõuavad, võib selline perepilt koduõuel avaneda mitte ainult kahel nädalavahetuse päeval, vaid kolmel päeval nädalas.

Peresõbralik tööandja. Kes meist ei tahaks mõelda, et ta just sellises ettevõttes töötab, kus tööd korraldades ei mõtle ülemused ainult ettevõtte kasvu- ja kasuminumbritele, vaid ka töötaja arengule ja tema pere heaolule. Just selliseks ettevõtteks kandideerib Anija vallas tegutsev OÜ Velko AV.

Sotsiaalministeerium korraldab sellist programmi nagu peresõbraliku tööandja märgise programm aastast 2017. Reeglina on sellele tiitlile kandideerimas suured ettevõtted, kel finants- ja muidki võimalusi rohkemaks, kui ainult töötajatele korraliku palga maksmiseks. Sel aastal on konkursisõela läbinud ka 100% Anija vallale kuuluv ettevõte OÜ Velko AV.

Teadaolevalt on Velko AV esimene vee-ettevõte Eestis, kes peresõbraliku tööandja programmi pääses ja märgist taotleb. Programmis osalemine kestab reeglina poolteist kuni kolm aastat.

Mida mõtleb peresõbralikust programmist ettevõtte juht?

“Minule juhatajana meeldib mõelda: minu meeskond, see on minu teine pere,” kinnitab Velko AV OÜ juhatus liige Erik Jüriöö, kelle meeskonnas on 25 inimest. Ei sunni ju – vähemalt heas peres mitte – keegi kedagi tagumikutunde tegema ehk teisti öeldes asjatult mõtetule tööle aega raiskama.

“Oleme endagi meeskonnas üritanud viia tagumikutundide arvu minimaalseks,” räägib Erik Jüriöö. Küll on kaasatud aga kõik liikmed ettevõte arengu- ja otsustusprotsessidesse. Kui veel juurde arvata ergonoomilised töökohad, mis firmas juba loodud või loomisel, siis võib uskuda, et Velko AV on kindlalt teel oma eesmärgi, peresõbraliku ettevõtte märgise poole.

“Peresõbraliku tööandja programmis keskendutakse korraldaja vaatevinklist tööelu kõige erinevamatele aspektidele, alates töötaja värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni. Käsitletakse ka töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni töökeskkonda, suhtlemiskliimat, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist,” kõneleb programmi vedaja, sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna peaspetsialist Alice Juurik.

“Maad eesmärgini, kuhu jõuda tahame, on veel palju minna,“ mõtiskleb Erik Jüriöö. Nagu on ka mitmeid erinevaid teid, mida mööda minna. Näiteks taheti suvel korraldada firma töötajaile pereüritus, kus osaleksid kõik töötajad töövälises keskkonnas peredega, aga nüüd on selle toimumine veel ebaselge.

Kõik õigel ajal

Tänase Velko AV sünnilugu algas 1. märtsil 1993, mil Anija vallas – nagu teisteski taastatud omavalitsustes üle Eestimaa – loodi munitsipaalettevõte elanikele kommunaalteenuste osutamiseks, vee ja soojaga varustamiseks.

Koos vallaga on kasvanud ka ettevõte: tänaseks on Velko AV kasvanud 1,5 miljonilise aastakäibega firmaks, kes lisaks Kehra linnale osutab teenuseid veel Aegviidu alevis, Alavere, Anija, Voose ja Lilli külades.

“Töötajate palk sellest kannatada ei tohi, palka makstakse ju mitte tagumikutundide, vaid tehtud töö eest.”

“Saime õigel ajal enamus asju tehtud – uued trassid ja reopveepuhastid on kõikjal vallas valmis ehitatud läbi KIK-i Euroopa Liidust tulnud rahadega. Nüüd, mil Euroopa Liidu rahakraanid hakkavad kuivaks jääma, on jäänud rekonstrueerida veel kaks etappi, Alavere ja Lilli,” ei varjagi Erik Jüriöö heameelt tehtud töö üle.

Et Velko AV tahab vallale olla edaspidigi usaldusväärne partner, siis saavad needki kaks trassi korda, on Jüriöö kindel. Tõsi, see saab toimuma tõenäoliselt väikese viivitusega.

Et suured tööd ei tehtud ära ainult õigeaegselt, vaid ka kvaliteetselt, seda kinnitab ka elanike rahulolu: isegi Aegviidus, kus pikka aega oli probleemiks joogivee kvaliteet, vastab see nüüd kõikidele nõuetele, nagu ka teistes omavalitsuse piirkondades. Ka reoveepuhastid töötavad vastavalt Euroopa standarditele.

Seda kinnitab ka läinud nädalal Keskkonnaametist tulnud ametlik kiri, mis ütleb, et Keskkonnaameti poolt läbi viidud seire reovee kvaliteedi kohta kinnitab, reovesi vastab kõikidele nõuetele. Kesküttetorustikud on Velko AV hallatavates trassides rekonstrueeritud 99%.

Nüüd neljapäevasele töönädalale

“Programmis osalemisega toimub organisatsioonis konsulteerimisprotsess, kus sotsiaalministeeriumi partneri, konsultatsioonibüroo Civitta konsultandid aitavad organisatsioonidel analüüsida oma töökeskkonda ning üheskoos töötajate ning juhtkonnaga leida lahendusi, mis aitaksid just antud ettevõttel või organisatsioonil võtta ette talle sobivaid muudatusi, et töökeskkonda peresõbralikumaks muuta,” tõdeb Alice Juurik sotsiaalministeeriumist.

Erik Jüriöö. Fotod erakogu 

Mis saab olla veel peresõbralikum, kui rohkem aega perele pühendada. Velko AV-s ongi kaalumisel üleminek neljapäevasele töönädalale. Teisest küljest võib aga küsida, et kas ettevõttes usutakse, et vallas puhas vesi voolab, elutoad on soojad – nüüd võib jalad seinale visata?

“Kaugeltki mitte,” naerab ettevõtte juhataja Erik Jüriöö. “Meil on meeskonnas tõepoolest mitmeid tulevikuplaane arutluse all, näiteks kas neljapäevane töönädal või kuuetunnine tööpäev!”

Ettevõtte juht argumenteerib arutelusid nii: ilmselgelt ei jõua keegi täie pingega kaheksa tundi jutti viis päeva nädala tööd vihtuda. Pealegi on inimestel ka eraelu, millega vaja tegeleda. “See praegune kriisiperiood, kus oleme kaugtööl, on näidanud, et me ei pea istuma kontoris, midagi tegemata ei jää, kõik tööd saavad tehtud,” kõneleb Erik Jüriöö tulevikust.

Seda, et Velko AV oleks esimene Eestis ettevõte, kus minnakse neljapäevasele töönädalale, Jüriöö ei usu. Eks eraettevõtteid ole kindlasti veel. Küll aga on ta kindel, et on esimene munitsipaalettevõte Eestis, kus plaanitakse neljapäevast töönädalat.

“Töötajate palk sellest kannatada ei tohi, palka makstakse ju mitte tagumikutundide, vaid tehtud töö eest,” käib Erik Jüriöö välja oma kreedo.

Arvamus

Konsultatsioonibüroo Civitta koordinaatori Marge Laansoo hinnangul jäi Velko AV kandideerides silma, et ettevõtte juht on siiras ja hoolib väga oma töötajatest. Ta on loonud sisekliima, kus on tavaline, et juht läheb töötaja juurde ja küsib “Kuidas meil läheb?” ning saab sellele adekvaatse vastuse. Ettevõte on küll suhteliselt väike, kuid kasutusel on juba palju lahendusi, mis hoiavad neid töötaja- ja peresõbralikkuse kursil. Arvestades nende töö spetsiifikat oli üllatuslik ning samas väga muljetavaldav, et nad soovivad kasutusele võtta neljapäevase töönädala. Soovime neile igati jõudu ja jaksu ning ägedaid ideid alustatud teekonnal!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.