Valmisid ASi Lindab tootmis- ja logistikakompleksi IV, V ja IV ehitusjärgu hooned ja rajatised (0)

Oktoobris 2018 alanud ASi Lindab tootmis- ja logistikakompleksi IV, V ja VI ehitusjärgu projekteerimis- ja ehitustööd said valmis 5. novembril 2020.

Ekspluatatsiooni anti uus tootmiskorpus, laohoone, tööliste olmeplokk ning kaasnevate infrastruktuuride rekonstrueeritud ja/või laiendatud rajatised. Asukoht: Harjumaa, Jõelähtme vald, Iru küla, Saha-Loo tee 4 ja Ämma tee 82.

Amhold AS teostas komplekselt insenertehnilised uurimistööd, koostas eel-, põhi- ja tööprojekti ning ehitustööde tellijapoolse projektijuhtimise tegevused koos autorijärelevalvega.

Konsultanditeenuste koosseisus teostati ka 2000. aastal valminud detailplaneeringu muudatus. Tootmiskompleksi maa-ala pindala suurus on 54 700 m2.

Komplekse ehitusprojekti eriosad (sh elektri-, kliima-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, ehitustarindid, haljastus, arhitektuur, sisekujundus, tuleohutus, liiklus- ja parkimiskorraldus jt projektiosad) sisaldasid mh inertsete tootmis- ja ehitusjäätmete taaskasutamist, geotermilise ja päikesekiirguse energia kasutamist ning keskkonnamõjude leevendamise unikaalseid lahendusi.

Ehitiste komplektsed projekteerimistööd koos peaprojekteerija teenusega, ehitustööde tellijapoolne juhtimine ning autorijärelevalve: www.amhold.eu, +372 502 8651

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.