Valmis kauaoodatud noorsootöö digilahendus Infohunt (0)
Article title
Infohunt on rakendus, portaal ja andmebaasid. Foto erakogu

“Infohundi näol on tegemist uudse ja atraktiivse noorteinfo kuvamise viisiga, mis on unikaalne mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Rakendus, mis muutub vastavalt noore huvidele ja asukohale ning pakub usaldusväärset ja kontrollitud infot, on tänasel infoajastul vajalik ja kauaoodatud lahendus,” leiab Haridus- ja Noorteameti peaekspert noorteinfo suunal Kaie Pranno.

Rahvusvahelise ambitsiooniga digilahendusest räägib lähemalt Infohundi projektijuht ning Jõelähtme valla noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov.

Kuidas Infohunt alguse sai?

2017. aastal liitis Eesti Noorsootöö Keskus (praegune Haridus- ja Noorteamet) noorsootööalaseks koostööks kokku Harjumaa koostöögrupi – Jõelähtme, Anija, Raasiku, Rae, Viimsi, Kose vallad ja Maardu linna. Koos kaardistati kitsaskohad ning koostati noorsootöö arengustrateegia. Ühe suurima kitsaskohana tuntakse puudust noortele ühtse, piirkonnapõhise ja huvidest lähtuva info edastamise võimalusest. Lahendustena töötati välja uuenduslik mudel, mille nimeks sai Infohunt.

Sarnast lahendust otsisid ka Saare- ja Muhumaa, Hiiumaa ning Järva vald. Koostöö hakkas susisema ja 2019. aastal ühendasid koostöögrupid jõud ning hakkasid ühise eesmärgi nimel tegutsema.

Nimi Infohunt koosneb sõnadest INFO ja HUNT – HU (esitähed sõnadest huviharidus ja huvitegevus) ning NT (noorsootöö lühend).

Samuti tähendab info hunt inglise keeles infot jahtima, mis haakub väga hästi sellega, mida tehakse. Noored kaasati Infohundi loomise protsessi idee algusest kuni valmis lahenduseni. Infohundi eesmärk on jõuda võimalikult paljude noorteni ja kaasata ka neid, kes seni aktiivselt noorsootööst ei ole osa võtnud.

Mis kujul Infohunt toimib ja millised on selle võimalused?

Rahvusvahelise ambitsiooniga digilahendus Infohunt ühendab noored ja noorsootöötajad ning toob Eesti noorsootöö 21. sajandisse.
Noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele loodud Infohunt ilmub esialgu veebiportaali ja andmebaaside vormis, enne aasta lõppu lisanduvad nutirakendus ja chatbot. Infohunt on praktikutelt praktikutele loodud lahendus, mis võiks tegijate hinnangul lisaks üleriiklikule levikule olla eksporditav ka välismaale.

Infohundi veebiportaalis infohunt.ee saab lugeda uudiseid, kuid fookuses noortele sündmuste ja ürituste edastamine. Äpi ning chatbot‘i valmimise eestvedajaks on Jõelähtme vald. Äpi eesmärk on tuua info noortele n-ö “otse taskusse” ning vältida info üleküllust. Lisaks on juures ka mänguline võimalus koguda auhinnapunkte ja saada auhindu. Läbi chatbot‘i saavad noored oma küsimustele vastused ning mure korral otse Lasteabi nõustajatega kontakti võtta.

Veebilehelt saab otse ka Saaremaa ja Järva valla koostöös valminud huvihariduse- ning huvitegevuse registrisse Huvihunt ning dokumentide hoidmiseks mõeldud Ressursipanka.

Kes on oodatud platvormiga liituma ja kuidas saab liituda?

Infohunt on tööriist, millest tõusev kasu kasvab koos kasutajate hulga suurenemisega. Kõik noored ja noorsootöötajad ning noortega seotud asutused on oodatud algatusega liituma.

Täpsem teave platvormi, rakenduse ja andmebaaside Huvihunt ja Ressursipank kohta leidub veebilehel www.infohunt.ee.

Tegevust rahastas haridus- ja teadusministeeriumi kinnitatud ning haridus- ja noorteameti elluviidav Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programm “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.