Valminud on esimene üleriigiline mereala planeering (0)
Eesti esimene üleriigiline mereala ruumiline planeering on valmis saanud. 

Tänu sellele on võimalik vastu minna jätkusuutlikumale mere planeerimisele, kaitsmisele, majandamisele aga ka arendustegevusele. Kavandatavad meretuulepargid on ühelt poolt Euroopa Liidu suunis jätkusuutlikule energiatootmisele, samas on need meie endi tuleviku taastuvenergia maaletoojad, mille kasutegur tänase kõikuva-kerkiva energiahinna valguses on selge.

Planeeringu koostamise võlu- ja valupunktidest kirjutab rahandusministeeriumi blogis protsessi koordinaator Triin Lepland: https://blogi.fin.ee/2021/11/todemused-mis-viisid-meid-parema-mereala-planeeringuni. 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.