Vallad nõuavad ministrilt ringraudteed (1)

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni ebamäärased vastused Tallinna ringraudtee rajamise kohta ajendasid Harjumaa Omavalitsuste Liitu (HOL) koostama omavalitsuste ühispöördumist, kus rõhutatakse, et ringraudtee rajamise plaanid peab paika panema koos Rail Balticu projekteerimisega.

Simson viitas mullu detsembris HOLile saadetud vastuses, et ümbersõiduraudtee konkreetne asukoht pole ühegi planeeringuga paika pandud ning seetõttu ei saa ka rääkida selle projekteerimisest koos Rail Balticuga, mille olulisust on rõhutanud nii HOL kui Tallinna linn.

Tegelikkuses on raudtee jaoks Harju maakonnaplaneeringus 2030+ lausa kaks trassi, ja see tekitabki ministris segadust.

Selle nädala esmaspäeval saatis HOL Simsonile uue pöördumise, milles selgitatakse, et tegelikult tasub arvestada vaid ühe trassialternatiiviga, mis möödub Ülemiste järvest lõuna poolt. Järvest lääne poolt mööduv trass poleks ringraudtee jaoks sobiv, sest potentsiaalselt ohtlikke kaubaveoseid ei saaks siis ikkagi Tallinnast väljapoole.

Vallajuhtidele teeb muret ministri kahetine seisukoht, kus ta ühelt poolt tunnistab ringraudtee vajadust, kuid teiselt poolt pole ministeerium andnud RB Rail ASile suunist arvestada Rail Balticu ehitusprojekti koostamisel ringraudteega. Valdade ja HOLi ning ka Tallinna linna arvates pole aga mõeldav neid kahte raudteed eraldi projekteerida.

“Rail Balticuga kattuvas osas tuleks alustada ümbersõiduraudtee projekteerimist, kuna RB trass on paigas ja see ümbersõiduraudtee peab paiknema RBga ühes koridoris, mitte kusagil eraldiseisvalt,” kirjutavad vallajuhid pöördumises.

Samamoodi ollakse seisukohal, et Ülemiste kaubajaam tuleb linnast välja viia ning peale kaubaveo peaks ringraudteel hakkama sõitma ka reisirongid. “Täna on küsimus, kas me soovime oma piirkonda arendada ja pakkuda uusi võimalusi või mitte. Ainult kaubale ümbersõiduraudteed rajades oleksime äärmiselt lühinägelikud,” arvavad vallajuhid.

Pöördumises leitakse, et praegu on veel viimane võimalus hoida tulevikuvõimalustele ust lahti, sest kui Rail Balticut ja ringraudteed koos ei projekteerita, tehakse sellega suur viga ning tulevikus ei pruugi ringraudteed olla võimalik rajada, sest see oleks lihtsalt liiga kallis.

Ringraudtee rajamine on küll kulukas – hinnanguliselt 110 miljonit eurot –, kuid vallajuhtide arvates on selle jaoks objektiivne vajadus koos põhjendustega olemas.

Pöördumisele on alla kirjutanud HOLi esimees ja Raasiku vallavanem Andre Sepp, Rae vallavanem Mart Võrklaev, Saue vallavanem Andres Laisk, Keila linnapea Enno Fels ning Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Nendes viies vallas elab kokku u 70 000 inimest.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.