Saada vihje
Väikese ringtee ehitus võib alata viie aasta pärast (0)
Article title
Selle esialgse väikese ringtee koridori pakkus välja K-Projekt AS 2007. a koostatud uuringus.
Maanteeamet kavatseb Tallinna väikese ringtee eelprojekti hanke selle aasta lõpus välja kuulutada, tee ehitamine algaks praeguste plaanide kohaselt viie või kuue aasta pärast. Eelprojekti koostamist rahastavad tõenäoliselt ka Tallinna linn ja Rae vald.

Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja Andres Urm ütles, et projekteerimistööde maksumus jääb poole miljoni ja miljoni euro vahele. “Eelprojekti koostamise koosseisus teostatakse vajalikud uuringud ning täpsustatakse tee tehnilised lahendused. Selle tulemusel saame teada Tallinna väikese ringtee ehitusmaksumuse ning tee rajamiseks vajaliku transpordimaa vajaduse,” selgitas ta.

Väikese ringtee rajamine, millest on olnud väga huvitatud Rae vald ja Tallinna linn, on siiani takerdunud riigi vähese huvi taha – nimelt pole seda siiani lisatud riiklikusse teehoiukavasse. Nüüd on olukord muutumas. “Teehoiukava on hetkel muutmisel ning selle eelnõus on muuhulgas öeldud, et kava raames on arvestatud maanteeameti koostööga ASiga Tallinna Lennujaam, Tallinna linna ja Rae vallaga,” ütles Urm, ja lisas, et teelõigu ehituse etappides osalemine otsustatakse pärast eelprojekti ja tasuvusanalüüsi valmimist.

Koostöölepe, kus on kirjas, kui palju omavalitsused eelprojekti panustavad, on veel sõlmimata. Samamoodi pole teada, kes ja kuidas väikese ringtee ehitamist rahastab.

Vähendaks ummikuid

Hanke ringtee projekteerimiseks tahab maanteeamet välja kuulutada aasta lõpus. “Sellele võib kuluda kaks aastat, siis järgneb maade omandamise protsess ning põhiprojekti koostamine, reaalne tööde alustamise aeg on aastatel 2023 või 2024,” ütles Urm.

Väikesest ringtee ehitamine leevendaks märkimisväärselt Tallinna-Tartu maantee Tallinna sissesõidu ja Ülemiste ristmiku liikluskoormust. 2007. aastal tehtud uuringu järgi väheneks Tartu maanteel Mõigu piirkonnas liiklussagedus kuni 13 000 autot ööpäevas.

Urmi sõnul on mulluste andmete põhjal linna piiril Tartu maanteel liiklussagedus ligi 25 000 autot ööpäevas. Arvestades Ülemiste linnaku kasvu, Rail Balticu Ülemiste terminali ehitust ja Rae valla uuselurajoonide kiiret kasvu, suureneb sealne liikluskoormus järgmistel aastatel märkimisväärselt.

2007. aastal koostas Tallinna kommunaalameti tellimusel K-Projekt AS väikese ringtee uuringu, kus esitati ka ligikaudne trassikoridor. Alguse saaks Tallinna väike ringtee Smuuli tee ja Suur-Sõjamäe tee ristmikult, ristub Tallinna-Tartu maanteega, läheb läbi Peetri alevikust ja jõuab välja Viljandi maantee Valdeku tänava ristmikule. Praegu pole veel selge, kas ringtee trass kulgeks Tallinna lennuvälja alt või kõrvalt.

Ummik Viljandi maanteele?

Kui väikese ringtee üks ots jõuab välja Viljandi maanteele, siis tõenäoliselt suureneb ka sealne liikluskoormus. Tipptundidel on aga Viljandi maantee Tallinna-poolses otsas juba praegu ummikud.

Andres Urmi sõnul saab pärast eelprojekti valmimist täpsemalt analüüsida, kuidas mõjub väikese ringtee ehitamine liiklusele Viljandi maanteel. “Uuringute järgselt peaks meil olema teada suurusjärk sõidukitest, kes mööda Viljandi maanteed Tallinna suunda sõites valiksid Valdeku tänava ristmikust Tallinna väikese ringtee suuna ning kui suur osa liiklejaid lisandub ringteelt Viljandi maantee ja Valdeku tänava ristmikule ning valib suuna Pärnu maantee poole,“ selgitas ta.

Urmi sõnul pole praegu kaalumisel Viljandi maantee otsa laiendamine, pigem nähakse probleemi samatasandilises raudteeülesõidukohas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.