Vägivallaennetuse auhinna said Lääne-Harju politseinik ja Kuusalu koolitaja (0)

Vabariigi president Kersti Kaljulaid ning justiitsminister Raivo Aeg tunnustasid 24. mail kolmandat korda tublisid inimesi, kes on andnud olulise panuse vägivalla ennetusse. Sel aastal sai auhinna kuus inimest, kellest mitmed tegelevad perevägivalla ohvrite ja lastega.

„Me oleme edukalt lõhkunud madalamaks märkamise müüri, mis kurje tegusid ümbritses. Sellega on meie Eestis nüüd juba paremini. Iga varjatud vägivalla ohver peab nagunii abi otsimiseks ületama sisemise müüri, et oma häbi – jah, häbi, kuigi nemad pole ju süüdi, tunnevad ohvrid tihti just häbi – ületada ja abi otsida. Kui lisaks sisemisele müürile on sein ees ka ühiskonnal, siis jõudu ei jätku. Selle teise tõkke, ühiskondliku eituse, saame ja osalt olemegi juba saanud kõrvaldada,“ ütles president Kersti Kaljulaid.

Justiitsminister Raivo Aeg rõhutas, et vägivallal, eriti lähisuhtes, pole ühtki õigustust. „See mõjub rängalt nii ohvrile endale kui ka vägivalda näinud lastele. Sel aastal auhinna saanud paistavad silma just sellega, et aitavad perevägivalla all kannatanuid ja probleemide küüsis lapsi. Ka riigi tasemel on need teemad väga olulised. Arendame järjepidevalt ohvriabi süsteemi, et kannatanud saaksid vajadusel kohe abi ja nõu. Lastele menetluses pöörame samuti suurt tähelepanu, et nad juba noorena kuritegevuse nõiaringi ei satuks, seda nii kannatanuna kui vägivalla mustreid korrates, toimepanijatena. Võtame selleks eeskuju nii Soomest kui Islandilt, kus laste riskikäitumise ja vägivalla ennetamisel on tehtud edusamme,“ rääkis minister.

Kokku esitati vägivallaennetuse auhinnale sel aastal 32 kandidaati, kellest komisjon valis välja kuus.

Haini Ilonen töötab Pärnu naiste varjupaigas: kunagi ta elas seal abi vajajana, nüüd aga toimetab aktiivselt kogemusnõustajana.

Elle Karm on pühendunud prokurör, kes juhib menetlust enamikus Lääne-Virumaa kriminaal¬asjades, kus mureks perevägivald ja laste poolt või vastu pandud kuriteod.

Anne Klaar on kannatanute abistaja ja võrgustikutöö keskpunkt Põlvamaal.

Laura Mallene kirjutab vägivallast tihti ja teravalt – nii, nagu see on. Ta käsitleb paljusid vägivallateemasid ja teeb seda erilise tundlikkusega, millega ta suudab näidata vägivalda ohvri silme läbi.

Merle Purre seisab noorte vaimse tervise eest. Ta on koolitaja ning noorte vaimse tervise liikumise eestvedaja. Kuusalu keskkoolis on Merle õpetanud nii noori kui ka lapsevanemaid ja õpetajaid. Pärast neid koolitusi oskasid noored otsida kontakti tugispetsialistidega ja paljud lapsevanemad hakkasid tundma huvi psühholoogiteenuse vastu.

Sirje Reisberg on pühendunud ja kogenud politseinik, kes tegeleb Lääne-Harju piirkonna lähisuhtevägivalla juhtumitega. Ta jälgib ja korrastab juhtumeid andmebaasis, edastab infot juhtumite kohta piirkonnapolitseile ja märgukirju omavalitsusele, peab riskiperede arvestust, tundes oma piirkonnas peaaegu kõiki peresid, kus on kogetud lähisuhtevägivalda.

Vägivallaennetuse auhinda annab välja justiitsministeerium koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga.

Justiitsministeerium

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.